Gemensam utvecklingsdag för ekonomer och chefer inom socialtjänst och omsorg

Datum & Tid

Datum: 14 okt, 2019 Tid: 10:00 - 16:30

Program - Gemensam utvecklingsdag för ekonomer och chefer inom socialtjänst och omsorg

Idag upplevs ofta ”skilda världar” mellan ekonomer och verk­sam­hetsföreträdare. Hur förbättrar vi ekonomernas verksamhetskompetens och verksamhetschefernas ekonomiska kompe­tens? Under kursdagen kommer vi att fokusera på hur ni kan uppnå ett bättre samarbete och samsyn för att uppnå en bättre styrning och ledning samt uppföljning av verksamheterna. 

Korta föreläsningsavsnitt med fallbeskrivningar samt utrymme för grupparbeten, reflektioner och diskussioner. Det är en fördel om ni anmäler er från de båda olika yrkeskompetenserna.  

 

 Följande delar kommer att ingå:

Styrning och ledning

 • Dagens styrning?
 • Vilka framgångsfaktorer behöver beaktas mer?
 • Morgondagens styrning?

Kultur och miljö

 • Vilka kulturer och miljöer finns idag?
 • Samsyn och samarbete?
 • Vad förenar? Vad skiljer?
 • Morgondagens kultur?

 

Kompetens

 • Hur nyttjar vi dagens olika kompetenser – ekonomi, personal/prestationer och kvalitet?
 • Morgondagens samverkan mellan olika kompetenser?

Resursfördelning – vem gör vad?

 • Dagens resursfördelning inom olika verksamhetsområden?
 • Bygger dagens resursfördelning på mätbara fakta och kopplas dessa ihop med budgettilldelningen Inom LSS/OF, ÄO, IFO och inom övriga verksamheter?
 • Resursfördelning - på ett bättre sätt framöver?
 • Hur kan vi nyttja varandras kompetenser i detta arbete?

Hur uppnår vi en god och tillräcklig styrning och ledning samt uppföljning?

 • Åtgärder för att uppnå en bättre samsyn, ett närmare samarbete och en tillräcklig styrning?

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, KEF. Föreläsare är Jard Larsson har mer än 30 års erfarenhet som konsult av styrning av IFO, vård- och omsorgsverksamheter och har även varit verksam som socialchef. Han är flitigt anlitad och uppskattad som föredragshållare inom dessa områden.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomer, controllers, samt förvaltningschefer och verksamhetschefer inom IFO, LSS och vård- och omsorgsverksamheter. Politiker som kommer i kontakt med dessa frågor kan självfallet även ha nytta av kursen.

Information

Sista anmälningsdag
13 sep, 2019
Anmälan
Pris

Medlem: 4 400 kr
Icke-medlem: 5 100 kr

Boka senast 14 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram