God ekonomisk hushållning

Form: KEF
Mer information: God ekonomisk hushållning 

Datum & Tid

Datum: 9 mar, 2021 Tid: 09:30 - 16:15

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en dag kring God ekonomisk hushållning. Utbildningen vänder sig till ekonomer och politiker som sysslar med att utveckla och uppdatera riktlinjer kring God ekonomisk hushållning.

 

Innehåll

Kursinnehåll – God ekonomisk hushållning (pdf) 

Sedan införandet under 1992, för snart 25 år sedan, har begreppet ”god ekonomisk hushållning” med jämna mellanrum diskuterats och reviderats i lagstiftningen. Numera skall kommunen ta fram riktlinjer samt finansiella och verksam i årsredovisning och delårsrapport. Detta ställer stora krav på hur kommuner och regioner utformar sina riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning. Fr om 2019 gäller också en ny kommunal redovisningslag som påverkar diskussionen om vad som är god ekonomisk hushållning i en kommun eller en region. Bl. a. skall målen för god ekonomisk hushållning följas upp i förvaltningsberättelsen för kommunen och kommunkoncernen fr o m 2019.

Under dagen redovisas praxisstudier, genomförd av KEF, kring hur kommunerna och regionerna har utformat i första hand sina riktlinjer, men även mål för god ekonomisk hushållning. Tanken är att belysa praxis, men även lyfta fram intressanta exempel från kommuner och regioner som kan leda till att ytterligare öka kvaliteten på riktlinjerna i kommuner och regioner.

 

Föreläsare

Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Hans har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning. Han sitter med som expert i utredningen i en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Vidare medverkar Hans Stark och Robert Heed från SKR,

Ken Gunnesson från Ale kommun och Jörgen Hansson från Vaggeryds kommun.

 

Information

Sista anmälningsdag
5 mar, 2021
Pris

Medlem: 3 400 kr
Icke-medlem: 5 100 kr

Boka senast 15 februari och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram