God ekonomisk hushållning

Datum/Tid
Datum: 4 jun, 2019
Tid: 10:00 - 16:00

Ort
Saturnus Konferens


Kommunalekonomernas förening inbjuder till en dag kring God ekonomisk hushållning. Utbildningen vänder sig till ekonomer och politiker som sysslar med att utveckla och uppdatera riktlinjer kring God ekonomisk hushållning.

 

Innehåll

Kursinbjudan – God ekonomisk hushållning, pdf

Sedan införandet under 1992, för snart 25 år sedan, har begreppet ”god ekonomisk hushållning” med jämna mellanrum diskuterats och reviderats i lagstiftningen. Numera skall kommunen ta fram riktlinjer samt finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Dessa skall följas upp i förvaltningsberättelsen i årsredovisning och delårsrapport Detta ställer stora krav på hur kommuner och landsting utformar sina riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.  Fr om 2019 införs också en ny kommunal redovisningslag som påverkar diskussion kring om vad som är god ekonomisk hushållning i en kommun.

 

Under dagen redovisas en praxisstudie, genomförd av KEF, kring hur kommunerna och landstingen har utformat i första hand sina riktlinjer, men även mål för god ekonomisk hushållning. Tanken är att belysa praxis, men även lyfta fram intressanta exempel från kommuner och landsting som kan leda till att ytterligare öka kvaliteten på riktlinjerna i kommuner och landsting.

 

Föreläsare

Ola Eriksson, och Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning. Vidare medverkar representanter från kommunsektorn och Robert Heed samt Hans Stark från SKL

Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka senast den 30 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

1 maj, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

God ekonomisk hushållning

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png