God ekonomisk hushållning

Form: KEF
Mer information: God ekonomisk hushållning 

Datum & Tid

Datum: 8 okt, 2021 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

– Nytt förslag presenteras och diskuteras

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en dag kring God ekonomisk hushållning. Utbildningen vänder sig till ekonomer och politiker som sysslar med att utveckla och uppdatera riktlinjer kring God ekonomisk hushållning.

 

Innehåll

Kursinnehåll – God ekonomisk hushållning (pdf)

Under 2020 fick en särskild utredare i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Uppdraget ska redovisas senast i september 2021.

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade,
  • undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner, och
  • föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.

Vi får under förmiddagen lyssna på Agneta Rönn och Daniel Santesson som redovisar utredningens förslag. Därefter kommer Hans Stark från SKR at lyfta fram hur man ser på förslaget och hur man skall verka för stärka God ekonomisk hushållning i kommunsektorn.

Under eftermiddagen redovisas praxisstudier, genomförd av KEF, kring hur kommunerna och regionerna har utformat i första hand sina riktlinjer, men även mål för god ekonomisk hushållning. Tanken är att belysa praxis, men även lyfta fram intressanta exempel från kommuner och regioner som kan leda till att ytterligare öka kvaliteten på riktlinjerna i kommuner och regioner.

Några avslutade råd lämnas också under eftermiddagen.

 

Föreläsare

Föreläsare Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Hans är ansvarig för dagen. Han har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning. Han sitter med som expert i utredningen i en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Vi kommer få lyssna på Agneta Rönn som har ansvarat med arbetet med utredningen ”en effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Medverkar gör också Daniel Santesson från utredningen.

Vidare medverkar Hans Stark från SKR. Han har deltagit i utredningen som expert.

 

Information

Sista anmälningsdag
1 okt, 2021
Pris

Medlem: 4 000 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka senast 15 september och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram