God ekonomisk hushållning

Datum/Tid
Datum: 3 apr, 2020
Tid: 10:00 - 16:15

Ort
Saturnus Konferens


Kommunalekonomernas förening inbjuder till en dag kring God ekonomisk hushållning. Utbildningen vänder sig till ekonomer och politiker som sysslar med att utveckla och uppdatera riktlinjer kring God ekonomisk hushållning.

 

Kursinnehåll – God ekonomisk hushållning (pdf) 

 

Innehåll

Sedan införandet under 1992, för snart 25 år sedan, har begreppet ”god ekonomisk hushållning” med jämna mellanrum diskuterats och reviderats i lagstiftningen. Numera ska kommunen ta fram riktlinjer samt finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Dessa ska följas upp i förvaltningsberättelsen i årsredovisning och delårsrapport Detta ställer stora krav på hur kommuner och landsting utformar sina riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning. Fr om 2019 infördes också en ny kommunal redovisningslag som påverkar diskussionen kring om vad som är god ekonomisk hushållning i en kommun eller en region. Bl a ska mål upprättas för kommunkoncernen fr o m 2019

Under dagen redovisas praxisstudier, genomförd av KEF, kring hur kommunerna och regionerna har utformat i första hand sina riktlinjer, men även mål för god ekonomisk hushållning. Tanken är att belysa praxis, men även lyfta fram intressanta exempel från kommuner och landsting som kan leda till att ytterligare öka kvaliteten på riktlinjerna i kommuner och landsting.

 

Föreläsare

Ola Eriksson, och Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning. Vidare medverkar representanter från SKL och kommunsektorn.

Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka senast 15 januari och få 400 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

3 mar, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

God ekonomisk hushållning

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Vårens kurser hos oss på KEF kommer alla att genomföras som distansutbildningar, med undantag för två kurser: ”Coachande förhållningssätt” samt ”Arkivering och hantering av räkenskapsinformation”. Dessa två kurser innehåller moment som gör att de inte fungerar att genomföra som distanskurs och flyttas i stället till hösten. 

Deltagare som är anmälda till någon av vårens kurser bli kontaktade av oss med information om hur man deltar i utbildningen på distans. Du som redan är anmäld till en kurs i vår behöver därför inte boka om dig för att delta i våra distanskurser, alla kursbokningar till och med juni 2020 flyttas automatiskt över till distansutbildningarna.

Läs mer