God ekonomisk hushållning

Laddar Karta...

Datum/Tid
Datum: 28 Mar, 2017
Tid: 10:00 - 16:15

Ort
Scandic Sjöfartshotellet


Utbildningen vänder sig till ekonomer och politiker som sysslar med att utveckla och uppdatera riktlinjer kring God ekonomisk hushållning.

Innehåll

Sedan införandet under 1992, för snart 25 år sedan, har begreppet ”god ekonomisk hushållning” med jämna mellanrum diskuterats och reviderats i lagstiftningen. Numera skall kommunen ta fram riktlinjer samt finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Dessa skall stämmas av i årsredovisningen och i förslaget till den nya kommunallagen förslås att riktlinjerna kring god ekonomisk hushållning även skall kunna överklagas. Detta ställer stora krav på hur kommuner och landsting utformar sina riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.

Under dagen redovisas en praxisstudie, genomförd av KEF, kring hur kommunerna och landstingen har utformat i första hand sina riktlinjer, men även mål för god ekonomisk hushållning. Tanken är att belysa praxis, men även lyfta fram intressanta exempel från kommuner och landsting som kan leda till att ytterligare öka kvaliteten på riktlinjerna i kommuner och landsting.

Föreläsare

Ola Eriksson, och Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning. Vidare medverkar representanter från kommunsektorn.

Pris

Medlem: 3 600 kr
Icke-medlem: 4 300 kr

Boka före den 24 januari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

28 Feb, 2017

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

God ekonomisk hushållning

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png