God ekonomisk hushållning i turbulenta tider

Datum & Tid

Datum: 27 maj, 2020 Tid: 09:30 - 15:10

I dessa tider när de flesta arbetar hemifrån, erbjuder KEF olika alternativa utbildningar, bland annat med webbaserade distansföreläsningar eller konferenser i olika ämnen. En av dessa konferenser belyser ”God ekonomisk hushållning”. Ta chansen att få ta del av några av experter i ämnet! Föreläsningen fungerar utmärkt att använda som en del i budgetarbetet!

 

Program: God ekonomisk hushållning i turbulenta tider (pdf)

 

Innehåll

Sedan införandet för snart 30 år sedan, har begreppet ”god ekonomisk hushållning” med jämna mellanrum diskuterats och reviderats i lagstiftningen. Numera skall kommunen/regionen ta fram riktlinjer samt finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Detta ställer stora krav på hur kommuner och regioner utformar sina riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.  Under 2019 infördes också en ny kommunal redovisningslag som påverkar diskussionen kring om vad som är god ekonomisk hushållning i koncernen och hur det skall redovisas i budget och årsredovisning. Följande områden berörs i olika föreläsningar under dagen:

 

  • God ekonomisk hushållning - lagstiftning och praxis

Dagens första föreläsning ger en bild hur god ekonomisk hushållning skall utformas enligt gällande lagstiftning. Vi får också bild av hur det ser i praxis utifrån några praxisstudier. Avslutningsvis ger några råd kring vad man bör tänka på när man skall revidera sina riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.

 

  • God ekonomisk hushållning ur ett koncernperspektiv

Vi har en haltande lagstiftning. Kommunallagen kräver varken budget eller mål för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen, däremot ska sammanställda räkenskaper upprättas och målen för god hushållning för koncernen utvärderas i förvaltningsberättelsen enligt LKBR. Vi resonerar kring hur man ska hantera detta.

 

  • Ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner

I mitten av maj släpper SKR sin årliga vårrapport om det ekonomiska läget. Niklas Johansson på SKR ger dig senaste nytt avseende ekonomiska förutsättningar och skatteprognoser för kommuner och regioner.

 

  • Kommuninvest

Stark befolkningstillväxt, urbanisering och en högre andel barn och äldre i befolkningen medför ökade investeringsbehov i kommunsektorn. Denna utveckling ställer nya krav på kommunerna när verksamheten ska bedrivas i enlighet med kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning. Vad krävs för att uppnå god ekonomisk hushållning i en tid av ökande investeringar och vikande konjunktur?

 

  • En praktikers betraktelser

Niklas Anemo har arbetat med att utveckla mål för god ekonomisk hushållning i sina tidigare roller som ekonomichef. Både verksamhetsmål och finansiella mål. Niklas berättar om sina erfarenheter ur praktikerns perspektiv.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig politiker, förvaltningschefer, ekonomer och andra tjänstemän som berörs av arbetet med God ekonomisk hushållning. Dagen kan med fördel användas som en del i budgetarbetet inför 2021.

 

Föreläsare

Dagen leds av Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Vidare medverkar Ola Eriksson, och Niklas Anemo från KEF.  Under dagen föreläser också Nicklas Johansson SKL och Emelie Värja från Kommuninvest. Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

Information

Sista anmälningsdag
19 maj, 2020
Pris

En enskild plats kostar 2 300 kr.
En kommun eller regionlicens kostar 10 000 kr.

Licensen inkluderar tio mottagare, dvs. vi skickar inbjudan till kursen till max tio e-postadresser i er organisation men ni har rätt till obegränsat antal deltagare vid dessa visningar. Vid bokningen anger ni en kontaktperson, i ett senare skede ber vi er ange vilka tio e-postadresser som ska få inbjudan till föreläsningen.

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram