God kommunal hushållning

Form: KEF
Mer information: God kommunal hushållning 

Datum & Tid

Datum: 23 nov, 2021 Tid: 09:00 - 15:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

– En remisskonferens för dig som vill ha goda idéer!

Utredningen ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning och att föreslå ett sammanhållet regelverk som ger kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Utredning har lämnat sitt förslag i SOU 2021:75 ”En god kommunal hushållning”.

 

Innehåll & föreläsare

Program – God kommunal hushållning (pdf)

Utredningen har nu gått på remiss och remisserna skall lämnas in senast den 10 januari. KEF vill gärna hjälpa till att ge inspiration och idéer för kommuner och regioner att skriva remisser i denna viktiga fråga. Därför anordnar KEF en remisskonferens där du kan ta del av olika tankar från ett antal personer med olika bakgrund.

 

Tisdagen den 23 november

09:00
Förslaget presenteras av Daniel Santesson, tidigare sekreterare i utredningen En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

10:00
Synpunkter från Ola Eriksson som är seniorkonsult på KEF

10:45
Synpunkter från Emelie Värja som är forskningschef på Kommuninvest

11:25
Synpunkter från Hans Kenttä som är ekonomichef på Haparanda kommun

12.00
Lunch

13.00
Synpunkter från Henrik Berggren som arbetar som Chefscontroller på Täby kommun

13.45
Synpunkter från Björn Brorström som är forskare och föreståndare på KFi

14.25
Punkten är under utarbetande! Talare meddelas senare.

15:00
Slut för dagen

Information

Sista anmälningsdag
17 nov, 2021
Pris

Pris: 700 kr.

Boka senast 1 november och få 100 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram