Grundkurs för omsorgsekonomer

Datum/Tid
Datum: 5 mar, 2019 - 6 mar, 2019
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Saturnus Konferens


5-6 mars och 26 mars i Stockholm 2019

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering och grundläggande kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med ekonomiska frågor inom omsorgen/ socialförvaltningen.
Målgruppen är ekonomer i kommuner som kommer att arbeta med ekonomiska frågor, t.ex. inom social eller omsorgsförvaltning. Nyanställd i kommun eller ekonom som bytt verksamhetsområde till ekonom inom omsorgen eller socialförvaltningen.

Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden.

 

Program – Grundkurs för omsorgsekonomer(pdf)

 

Kursledare

 • Ylva Lindblom (SKL)
 • Peter Sjöquist (SKL)
 • Sirpa Rundström (Runströmskonsult AB)
 • Rolf Hammar (Gävle kommun)
 • Nils-Hugo Johansson (KeF)

 

Kursens innehåll

Dag 1

Kompetensområden som behandlas är följande:

 • Lagar såsom SoL, LSS, LOV LVU m.fl. struktur och tillämpning, förarbeten och rättsfall.
 • Verksamhetens organisation, ansvar och befogenheter, berör alla delar – särskilt- och enskilt boende, hemtjänst och service.Huvudmannens och chefernas roller.
 • Lagen om valfrihet (LOV), bl.a. timkostnadsberäkningar
 • Allmän handling och sekretess inom det sociala området, skyddad ID m.m.

 

Dag 2

Kompetensområden som behandlas är följande:

 • Kommunal redovisning och budget.
 • God ekonomisk hushållning
 • Intern redovisning
 • Kostnadsutjämningen med fördjupning kring LSS-utjämningen.
 • Entreprenader inom omsorgen
 • Introduktion av hemuppgift

 

Dag 3

Kompetensområden som behandlas är följande:

 • Resursfördelningsmodeller
 • Ekonomens roll
 • Statistik, nyckeltal, jämförelser, personaltäthet, Socialstyrelsens statistik. RS
 • Redovisning av hemuppgift
 • Kolada och öppna jämförelser
 • Organisationer och deras uppgifter

Pris

Medlem: 7 400 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka senast 26 januari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

5 feb, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Grundkurs för omsorgsekonomer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png