Grundkurs för omsorgsekonomer

Datum/Tid
Datum: 6 mar, 2018 - 5 apr, 2018
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Scandic Sjöfartshotellet


Datum: 6-7 mars samt den 5 april 2018

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering och grundläggande kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med ekonomiska frågor inom omsorgen/ socialförvaltningen.

Målgruppen är ekonomer i kommuner som kommer att arbeta med ekonomiska frågor, t.ex. inom social eller omsorgsförvaltning. Nyanställd i kommun eller ekonom som bytt verksamhetsområde till ekonom inom omsorgen eller socialförvaltningen.

Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden.

Kursen leds av Ylva Lindblom (SKL), Peter Sjöquist (SKL), Sirpa Rundström (Runströmskonsult AB), Rolf Hammar (Gävle kommun) och Nils-Hugo Johansson (KEF).

Kursens innehåll

Dag 1

Kompetensområden som behandlas är följande:

 • Lagar som SoL, LSS, LOV LVU m.fl. struktur och tillämpning, förarbeten och rättsfall.
 • Verksamhetens organisation, ansvar och befogenheter, berör alla delar – särskilt- och enskilt boende, hemtjänst och service. Huvudmannens och chefernas roller.
 • Lagen om valfrihet (LOV), bl.a. timkostnadsberäkningar.
 • Allmän handling och sekretess inom det sociala området, skyddad ID m.m.

Dag 2

Kompetensområden som behandlas är följande:

 • Kommunal redovisning och budget.
 • God ekonomisk hushållning.
 • Intern redovisning.
 • Kostnadsutjämningen med fördjupning kring LSS-utjämningen.
 • Entreprenader inom omsorgen.
 • Introduktion av hemuppgift.

Dag 3

Kompetensområden som behandlas är följande:

 • Resursfördelningsmodeller.
 • Ekonomens roll.
 • Statistik, nyckeltal, jämförelser, personaltäthet, Socialstyrelsens statistik. RS.
 • Redovisning av hemuppgift.
 • Kolada och öppna jämförelser.
 • Organisationer och deras uppgifter.

Pris

Medlem: 7 400 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka före den 25 januari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

5 feb, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Grundkurs för omsorgsekonomer

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png