Grundkurs för skolekonomer

Form: KEF
Mer information: Grundkurs för skolekonomer 

Datum & Tid

Datum: 15 nov, 2018 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

Kursdatum och plats: Tillfälle 1 den 24–25 oktober håller vi till på Saturnus Konferens, Hornsgatan 15.
Tillfälle 2 den samt 15 november håller vi till på Freys Hotel, Bryggargatan 12.

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om och grundläggande kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med skolekonomiska frågor.

Målgruppen är ekonomer i kommuner som kommer att arbeta med skolekonomiska frågor, till exempel inom barn- och utbildningsförvaltning. Nyanställd i kommun eller ekonom som bytt verksamhetsområde till skolekonom. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden. Omfattningen är 3 dagar, uppdelat på två tillfällen, en tvådagars samt en endags avslutning. Vid tillfälle ett introduceras en arbetsuppgift (examination) som skall lämnas in vid tillfälle två och även presenteras. Kursen leds av Eva-Lena Arefäll (SKL), Mona Fridell (SKL), Pia Kron (Danderyd) och Nils-Hugo Johansson (KEF).

Innehåll

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Skollagen, allmänt om dess struktur och tillämpning.
  • Barn och elever i behov av särskilt stöd, interkommunala ersättningar, skolskjuts, ”nattis” med mera.
  • Allmän handling och sekretess inom skolans område, skyddad ID med mera.
  • Offentliga bidrag på lika villkor.
  • Kommunal redovisning och budget.
  • Resursfördelningsmodeller.
  • Arbetsuppgift (Examination) introduceras.
  • Statistik, nyckeltal, jämförelser, personaltäthet, Skolverkets statistik. RS pedagogisk verksamhet.
  • Skolekonomens roll.
  • Redovisning av arbetsuppgift.

Information

Sista anmälningsdag
21 sep, 2018
Pris

Medlem: 7 400 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka före den 25 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram