Grundkurs för skolekonomer

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Grundkurs för skolekonomer 

Datum & Tid

Datum: 14 nov, 2017 - 5 dec, 2017 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

Kursens syfte är att ge deltagarna en orientering om och grundläggande kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med skolekonomiska frågor.

Målgruppen är ekonomer i kommuner som kommer att arbeta med skolekonomiska frågor, till exempel inom barn- och utbildningsförvaltning. Nyanställd i kommun eller ekonom som bytt verksamhetsområde till skolekonom. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom dessa områden. Omfattningen är 3 dagar, uppdelat på två tillfällen, en tvådagars samt en endags avslutning. Vid tillfälle ett introduceras en arbetsuppgift (examination) som skall lämnas in vid tillfälle två och även presenteras.

Kursen leds av Eva-Lena Arefäll (SKL), Mona Fridell (SKL), Sirpa Rundström (Runströmskonsult AB), Pia Kron (Danderyd) och Nils-Hugo Johansson (KEF).

Innehåll

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Skollagen, allmänt om dess struktur och tillämpning.
  • Barn och elever i behov av särskilt stöd, interkommunala ersättningar, skolskjuts, ”nattis” med mera.
  • Allmän handling och sekretess inom skolans område, skyddad ID med mera.
  • Offentliga bidrag på lika villkor.
  • Kommunal redovisning och budget.
  • Resursfördelningsmodeller.
  • Arbetsuppgift (Examination) introduceras.
  • Statistik, nyckeltal, jämförelser, personaltäthet, Skolverkets statistik. RS pedagogisk verksamhet.
  • Skolekonomens roll.
  • Redovisning av arbetsuppgift.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
13 okt, 2017
Pris

Medlem: 7 400 kr
Icke-medlem: 8 200 kr

Boka före den 15 september och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram