Grundkurs i budgetering

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Grundkurs i budgetering 

Datum & Tid

Datum: 16 feb, 2017 - 17 feb, 2017 Tid: Hela dagen

Plats: Scandic Sjöfartshotellet

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tvådagars grundkurs i kommunal budgetering. Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om kommunal budgetering. Speciellt lämplig är den för dig som är ny inom området.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill förkovra dig inom kommunal budgetering.

Innehåll

Dag 1 behandlar inledningsvis kommunal särarts påverkan på ekonomistyrningen i kommuner och landsting. I samma pass diskuteras också lagstiftningen kring budgeten, budgetprocessen, vanligt förekommande resursfördelningsmodeller, ekonomistyrningsmodeller och avlutningsvis läggs ett beteendeperspektiv på det rollspel som uppkommer i budgetprocessen. Efter lunch får vi lyssna till Sigbrith Martinsson, ekonomichef i Tyresö kommun som delar med sig av sina erfarenheter att arbeta praktiskt med budgetarbete i kommuner. Dagen avslutas med ett pass om god ekonomisk hushållning och balanskravet, som är viktiga statliga krav i budgetprocessen.

Större delen av dag 2 kretsar kring det kommunala skatteutjämningssystemet. Dagen avslutas med ett pass kring hur man utformar ett kvalitativt budgetdokument. I samband med detta skall vi också ha en gruppdiskussion kring hur ett god budgetdokument utformas.

Föreläsare

Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening och Henrik Berggren som arbetar på PWC. Vidare medverkar Sigbrith Martinsson, ekonomichef, Tyresö kommun. Föreläsarna har gedigen erfarenhet av området.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
15 jan, 2017
Pris

Medlem: 5 900 kr
Icke-medlem: 6 400 kr
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram