Grundkurs i kommunal redovisning

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Grundkurs i kommunal redovisning 

Datum & Tid

Datum: 18 okt, 2017 - 19 okt, 2017 Tid: 10:00 - 15:30

Plats: Saturnus Konferens

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tvådagars grundkurs i kommunal redovisning. Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper med aktuella förändringar i lagstiftning och normgivning.

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet god redovisningssed och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell normgivning. Därutöver behandlas också aktuella utredningar, normgivning och lagförändringar inom redovisningsområdet.

Programpunkter

  • Lagstiftning som påverkar kommunal redovisning.
  • God redovisningssed.
  • Löpande redovisning.
  • Räkenskapsinformation och arkivering.
  • Årsredovisning.
  • Värdering och klassificering.
  • Aktuella redovisningsfrågor.

Föreläsare

Göran Persson Lingman och Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer här. 

Kursinformation

Sista anmälningsdag
19 sep, 2017
Pris

Medlem: 5 950 kr
Icke-medlem: 6 650 kr

Boka före den 18 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram