Grundkurs i kommunal redovisning

Datum/Tid
Datum: 15 mar, 2018 - 16 mar, 2018
Tid: 10:00 - 15:30

Ort
F7 möten och Konferens


Kommunalekonomernas förening inbjuder till en tvådagars grundkurs i kommunal redovisning. Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om kommunal redovisning samt till dig som vill uppdatera dina kunskaper med aktuella förändringar i lagstiftning och normgivning.

Utbildningen behandlar lagen om kommunal redovisning samt övrig lagstiftning som påverkar den kommunala redovisningen. Begreppet god redovisningssed och utveckling av denna kommer också att tas upp. Väsentliga delar i den kommunala redovisningslagen diskuteras särskilt med koppling till tillämpning i praxis och aktuell normgivning. Därutöver behandlas också aktuella utredningar, normgivning och lagförändringar inom redovisningsområdet.

Programpunkter

  • Lagstiftning som påverkar kommunal redovisning.
  • God redovisningssed.
  • Löpande redovisning.
  • Räkenskapsinformation och arkivering.
  • Årsredovisning.
  • Värdering och klassificering.
  • Aktuella redovisningsfrågor.

Föreläsare

Göran Persson Lingman och Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Föreläsarna har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning.

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer här. 

Pris

Medlem: 5 900 kr
Icke-medlem: 6 650 kr

Boka före den 20 januari och få 600 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

15 feb, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Grundkurs i kommunal redovisning

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png