Grundkurs i moms

Kursform: KEF
Mer information om kursen:  

Datum & Tid

Datum: 8 feb, 2017 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

På denna grundkurs görs en grundläggande genomgång av de bestämmelser i momslagen som påverkar den kommunala momshanteringen. Vilka varor och tjänster är skattepliktiga respektive undantagna från skatteplikt, vilka avdragsförbud finns för ingående skatt och i vilken omfattning omfattas kommuner av faktureringsskyldigheten. Vi lägger särskilt fokus på sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning som alla är verksamhetsområden som är undantagna från skatteplikt och svarar för huvuddelen av kommunernas verksamhet.

För verksamhet som är undantagen från skatteplikt får kommunen ersättning för ingående skatt från kommunkontosystemet för "dold" moms kommunen måste ersätta entreprenörer för vid upphandling eller bidrag till verksamhet som de bedriver inom områdena sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Under seminariet redovisar vi också nyheter, rättsfall och ställningstaganden från Skatteverket. Kursen utgör även en del av det basutbud som krävs för att bli certifierad kommunalekonom.

Föreläsare

Kursledare är Jan Svensson som har 25 års erfarenhet från kvalificerad skatterådgivning åt kommuner och dess bolag och har tidigare arbetat på dåvarande Svenska Kommunförbundet som sektionschef och på PwC som skatterådgivare åt offentlig sektor. Christina Grape är den andra föreläsaren som arbetar med moms på heltid på PwC och har även hon lång erfarenhet av området.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, ekonomer, controllers och assistenter som kommer i kontakt med momsfrågor som beslutsfattare eller handläggare i kommunen.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
6 jan, 2017
Anmälan
Pris

Medlem: 3 800 kr
Icke-medlem: 4 600 kr
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram