Grundkurs i sammanställd redovisning

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Sammanställda räkenskaper, grundkurs 

Datum & Tid

Datum: 20 sep, 2018 - 21 sep, 2018 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Saturnus Konferens

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en grundkurs i Sammanställd redovisning. Kursen riktar sig främst till dig som praktiskt ska vara delaktig i upprättandet av den sammanställda redovisningen.

Kursens innehåll

Kursen tar bland annat upp följande frågor,
» Utgångspunkter och motiv för den sammanställda redovisningen.
» Lagstiftning och normgivning som påverkar den sammanställda redovisningen.
» Nyheter i lag om kommunal bokföring och redovisning från och med 2019
» Definition, avgränsning och metod för konsolidering.
» Tillämpningsproblem i den sammanställda redovisningen avgränsning.
» Förvärvskalkyl.
» Elimineringar och justeringar, hantering av skilda redovisningsprinciper. Vad behöver man särskilt uppmärksamma för bolag som tillämpar BFN:s regelverk K2 respektive K3.
» Genomgång av särskilda problem t.ex. obeskattade reserver, försäljning av
anläggningstillgångar och finansiell leasing inom ”den kommunala koncernen”.
» Kassaflödesanalys.
» Förvaltningsberättelsens innehåll och utformning.
» Tilläggsupplysningar.
» Vilka krav ställs på de kommunala företagens uppgiftslämnande?
» Systemdokumentation och räkenskapsinformation för den sammanställda redovisningen.
» Analysen – möjligheter och fallgropar.

Kursen innehåller en mängd praktiska övningsexempel där lösningsförslagen utgör en del av kursdokumentationen. Under dagarna lämnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte och möjlighet att ta upp egna frågeställningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig i kommun och landsting som ska arbeta med upprättande av sammanställd redovisning. Kursen lämpar sig för både dig som är nybörjare och för dig som har erfarenhet av sammanställd redovisning och vill fördjupa dina kunskaper.

Föreläsare

Per-Åke Brunström, Certifierad revisor, EY. Per-Åke har erfarenhet av sammanställd redovisning både som revisor och konsult, han har bl.a. upprättat koncernbokslut och infört koncernrapporteringsrutiner i ett flertal stora kommuner
Ola Eriksson, kanslichef, KEF. Ola har lång erfarenhet som utbildare och författare inom området kommunal redovisning.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
20 aug, 2018
Pris
 Medlem: 5 550 kr
Icke-medlem: 6 450 kr

Boka före den 21 juni och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram