Grundkurs i statistik

Form: KEF
Mer information: Grundkurs i statistik 

Datum & Tid

Datum: 13 maj, 2019 Tid: 09:30 - 16:00

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en grundkurs i statistik. Kursen vänder sig till ekonomer som vill uppdatera och öka sina kunskaper inom området och är även lämplig för andra yrkesgrupper som arbetar med eller behöver förstå statistik.

 

Innehåll

Kursinbjudan - Grundkurs i statistik, pdf

Ett område som har hamnat i fokus de senaste åren är jämförelser av olika slag. Ett exempel där sådana jämförelser kan göras är i databasen Kolada. För att kunna behandla data från databaser kvävs grundläggande statistiska kunskaper. Grundläggande kunskaper inom statistik hjälper oss att dra säkrare slutsatser och beskriva, förenkla, organisera, tolka, härleda samt avfärda på ett systematiskt sätt. Statistiken tillgodoser ett kunskapsbehov och kan användas som besluts- och planeringsunderlag.

 

Denna kurs syftar till att ge, eller fräscha upp, grundläggande kunskaper och behandlar både deskriptiv och analytisk statistik. Kursen är till för dig som snabbt vill komma igång med statistiska beräkningar, förstå rapporter och utredningar innehållande statistik eller som planerar att använda Excel eller annan programvara för datahantering och analys och vill få en överblick över användningsområdena och möjligheterna för statistiska beräkningar på ett strukturerat sätt.

Ingen tidigare erfarenhet av statistik krävs.

 

Föreläsare

Louise Holm är doktor i nationalekonomi och lärare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet. Hon har skrivit flera böcker och är rutinerad föreläsare inom området.

 

Program

Under dagen kommer vi först att beskriva deskriptiv statistik och dess användningsområden med praktiska exempel. Därefter behandlas inferensstatistik, dvs. statistik som hjälper oss att dra slutsatser och generalisera från stickprov till population.

 

  • Beskrivande statistik för olika typer av data.
  • Tolka och välja lämplig beskrivande statistik.
  • Grafisk presentation.
  • Hypotesprövning.
  • Olika typer av samband.
  • Introduktion till enkel linjär regression.

 

Under dagen lämnas utrymme för diskussion, frågeställningar och övningar.

Information

Sista anmälningsdag
10 apr, 2019
Anmälan
Pris

Medlem: 4 100 kr
Icke-medlem: 4 800 kr

Boka senast 29 februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram