Grundkurs om RS för kommuner

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Räkenskapssammandrag, grundkurs 

Datum & Tid

Datum: 13 nov, 2018 - 14 nov, 2018 Tid: 08:30 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

Välkommen till två intressanta dagar med genomgångar, diskussioner och tips kring räkenskapsammandraget (RS). Vi har nöjet att erbjuda en grundutbildning kring RS, räkenskapssammandraget för kommuner tillsammans med SCB och SKL. Vill vi nu ge alla som känner behov en bra grundutbildning kring RS; innehåll, ifyllande av blanketterna, förifyllda värden, hur andra arbetar med RS samt hur nyckeltal och rapporterade siffror kommer att användas.

Det pågår en ständig utveckling av kommunernas räkenskapssammandrag. Många användnings-områden för data från RS finns, regering och riksdag, politiker lokalt/regionalt, jämförelser mellan olika organisationer mm. Det kanske viktigaste för de som arbetar med att ta fram uppgifterna till RS är att dessa är så korrekta som möjligt och att uppgifterna sänds in i tid, allt för att underlätta jämförelser.

Ur programmet:

  • Historik och varför RS; Vi startar med att beskriva historiken och syftet med RS, varför alla dessa siffror behövs och hur de är tänkta att användas. Under kursen förklarar vi också sambanden mellan RS och annan ekonomisk statistik som kommunen lämnar till SCB. Idag finns databasen Kolada som till stor del baseras på uppgifter från RS.
  • Innehåll och samband; Vi kommer att göra en genomgången av innehåll och samband mellan blankettens olika delar (inklusive flikarna för pedagogisk verksamhet och vård och omsorg).. Vi ger tips hur man kan undvika de vanligaste fallgroparna och vad ska man tänka på när man fyller i RS-blanketten. Vidare kommer vi tillsammans även att gå igenom vilka värden som är förifyllda och hur kontrollerna i blanketten kan användas. Under detta pass kommer vi eventuellt att dela upp gruppen i mindre grupper.
  • Hur arbetar kommunerna med RS; vi får en genomgång kring hur kommunerna arbetar med RS. Kommunernas arbetssätt för att ta fram de uppgifter som efterfrågas i RS skiljer sig åt på många sätt. SKL presenterar en kartläggning om vad som är besvärligt med inlämnandet. Utmaningen är att förena hög kvalité med att klara SCB:s tidsgräns för inlämning. Vi ger exempel på hur kommuner som klarar detta, arbetar med RS.
  • Användning av data från RS på kommunnivå; Vi kommer att ge en bild av hur data från RS används. SCB publicerar uppgifter från RS i Statikdatabasen (SSD) som vi kommer att visa upp. Varför är det viktigt att vi kan jämföra kommuner rätt? I vilka sammanhang används RS statistiken? Vi får en kortare genomgång kring hur vi kan använda data från RS i Kolada.

Fundera gärna direkt på vilka frågeställningar som är viktiga för dig under denna utbildning. Vi kommer att påminna vid bekräftelsen för att få in dina frågor.

OBS! Det är mycket bra om du kan ha med dig en dator /läsplatta vid kursen genomförande, främst vad gäller övningsuppgiften.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
15 okt, 2018
Anmälan
Pris
Medlem: 3 600 kr
Icke-medlem: 4 100 kr

Boka före den 14 september och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram