Grundläggande intern kontroll

Datum/Tid
Datum: 15 feb, 2021
Tid: 08:30 - 10:00

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

I dessa tider när de flesta arbetar hemifrån erbjuder KEF olika alternativa utbildningar, bland annat kortare föredrag i olika ämnen. Den första i denna serie är om Intern kontroll som är mer intressant än du tror och nödvändigt för en effektiv styrning. Den här digitala introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll. Ta chansen och få en introduktion till intern kontroll av en av Sveriges främsta experter!

 

Program – Grundläggande intern kontroll (pdf)

 

Utbildningen behandlar bl.a:

  • Utgångspunkter för intern kontroll:
  • Intern kontroll och styrning – hur hänger det ihop?
  • Riskanalysen – en förutsättning för rätt prioriteringar
  • Kontrollmiljön 
- en viktig del av en väl fungerande inter kontroll

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och författare i ämnet under 25 års tid. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 140 kommuner och landsting/regioner i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Pris

Medlem: 895 kr
Icke-medlem: 1 195 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

8 feb, 2021

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Grundläggande intern kontroll

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png