Grundläggande intern kontroll

Form: KEF
Mer information: Grundläggande intern kontroll 

Datum & Tid

Datum: 5 sep, 2022 Tid: 10:00 - 11:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Innehåll

Program – Grundläggande intern kontroll (pdf)

Nu när många fortsatt arbetar hemifrån erbjuder KEF olika alternativa utbildningar, bland annat kortare föredrag i olika ämnen. Den första i denna serie är om Intern kontroll som är mer intressant än du tror och nödvändigt för en effektiv styrning. Den här digitala introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll. Ta chansen och få en introduktion till intern kontroll av en av Sveriges främsta experter!

Utbildningen behandlar bl.a:

  • Utgångspunkter för intern kontroll:
  • Intern kontroll och styrning – hur hänger det ihop?
  • Riskanalysen - en förutsättning för rätt prioriteringar
  • Kontrollmiljön - en viktig del av en väl fungerande intern kontroll

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och författare i ämnet under 25 års tid. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 150 kommuner och regioner i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för målstyrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen. 

Information

Sista anmälningsdag
29 aug, 2022
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram