Grundläggande riskanalysarbete

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 20 sep, 2021 Tid: 13:00 - 14:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Den här digitala introduktionskursen tar upp grunderna kring riskanalysen. Ta chansen och få en introduktion till detta ämne av en av Sveriges främsta experter!

Innehåll

Program: Grundläggande riskanalysarbete (pdf)

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Utgångspunkter för riskanalysen
  • Vilken modell ska jag använda och vad finns att välja på?
  • Riskanalysen – hur går man praktiskt tillväga?
  • Vad är viktigt att beakta för en väl genomförd riskanalys?

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och författare i ämnet under 25 års tid. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll och riskanalys samt utbildat mer än 140 kommuner och regioner i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för målstyrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
3 sep, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram