Grundläggande riskanalysarbete

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 20 sep, 2021 Tid: 13:00 - 14:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

 

Den här digitala introduktionskursen tar upp grunderna kring riskanalysen. Ta chansen och få en introduktion till detta ämne av en av Sveriges främsta experter!

Innehåll

Program: Grundläggande riskanalysarbete (pdf)

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Utgångspunkter för riskanalysen
  • Vilken modell ska jag använda och vad finns att välja på?
  • Riskanalysen – hur går man praktiskt tillväga?
  • Vad är viktigt att beakta för en väl genomförd riskanalys?

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och författare i ämnet under 25 års tid. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll och riskanalys samt utbildat mer än 140 kommuner och regioner i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för målstyrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
3 sep, 2021
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 250kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram