Grundläggande riskanalysarbete

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 25 sep, 2020 Tid: 10:30 - 12:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

I dessa tider när de flesta arbetar hemifrån erbjuder KEF olika alternativa utbildningar, bland annat kortare föredrag i olika ämnen. Detta föredrag handlar om riskanalysarbetet som är nödvändigt för en effektiv styrning och bra kontroller av verksamhet och ekonomi. Den här digitala introduktionskursen tar upp grunderna kring riskanalysen. Ta chansen och få en introduktion till detta ämne av en av Sveriges främsta experter!

 

Program – Grundläggande riskanalysarbete (pdf)

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Utgångspunkter för riskanalysen
  • Vilken modell ska jag använda och vad finns att välja på?
  • Riskanalysen – hur går man praktiskt tillväga?
  •  Vad är viktigt att beakta för en väl genomförd riskanalys?

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och författare i ämnet under 25 års tid. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll och riskanalys samt utbildat mer än 140 kommuner och landsting/regioner i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning och genomförande av riskanalysen på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
22 sep, 2020
Pris

Medlem: 895 kr
Icke-medlem: 1 195 kr

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram