Hållbar ekonomi med förnybar energi

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 17 mar, 2021 Tid: 13:00 - 15:00

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

 

När samhället behöver ställa om till mer hållbara lösningar förväntas kommuner och regioner vara i främsta ledet.

Solenergi är en av lösningarna i omställningen till ett mer hållbart samhälle och efterfrågan på information och kunskap om lönsamma och effektiva lösningar är stort. Solceller som energilösning växer starkt på marknaden och har stor potential för att åstadkomma hållbara och kostnadseffektiva, men också estetiskt tilltalande, anläggningar.

Soltech Energy har över 30 års erfarenhet av solenergimarknaden och mycket kunskap kring olika typer av anläggningar.

 

Kursinnehåll

 

Kursinnehåll – Hållbar ekonomi med förnybar energi (pdf) 

 

Under webbinariet får du en bild av solenergimarknaden i stort. Du får en överblick över möjligheter och utmaningar med olika lösningar och hur en fastighet med solenergi fungerar och hur det påverkar energieffektivitet och ekonomi. Du kommer att få ta del av exempel från installationer på tak och fasad. Det görs även en genomgång av de regelverk som gäller och vilka möjligheter som finns för bidrag och subventioner.

Du får också tillfälle att möta Mattias Prytz, numera driftingenjör i Halmstads Fastighets AB, som berättar om sina lärdomar om hur man bäst går tillväga och om hur de arbetat tillsammans med bland annat arkitekter och konsultbolag.

Kommuninvest berättar om regioners och kommuners möjligheter till grön finansiering, och hur detta kan påverka intern samverkan och styrning samt finansieringskostnader.

Skövde kommun berättar om hur de arbetar med sina investeringskalkyler för solenergilösningar, utifrån en tydlig inriktning att växa klimattåligt. Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

 

För vem passar webbinariet?

Kursen riktar sig främst till ekonomer/controllers som är verksamma inom teknisk sektor och till fastighetschefer, fastighetsingenjörer/projektledare och upphandlare i kommuner och regioner och kommunala bolag. Innehållet riktar sig även till chefer och handläggare med ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor.

 

Föreläsare

Sebastian Wibling är affärsutvecklare och ansvarig för produktutveckling och försäljning, Soltech

Rikard Viklund är konstruktör och projekteringsstrateg samt kundansvarig för Tångaskolan i Falkenberg, Soltech

Mattias Prytz var byggprojektledare i Falkenbergs kommun 2018-2020. Idag är han verksam som driftingenjör i Halmstads Fastighets AB.

Björn Bergstrand är hållbarhetschef på Kommuninvest. Kommuninvest har erbjudit Gröna Lån sedan 2015 och vid det senaste årsskiftet uppgick den totala volymen till 74,7 miljarder kronor.

Bas Thijssen är finanscontroller på Skövde kommun. Skövde kommun har arbetat målmedvetet för att minska kommunens och bolagens koldioxidutsläpp, bland annat genom investeringar i solenergi.

 

Information

Sista anmälningsdag
10 mar, 2021
Pris

Pris: 700 kr.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram