Hållbarhetsredovisning i kommuner och landsting

Datum/Tid
Datum: 25 okt, 2018
Tid: 10:00 - 16:30

Ort
Scandic Sjöfartshotellet


En del studier pekar på att en lagstiftad tvingande standard för hållbarhetsredovisning skulle öka betydelsen, pålitligheten, transparensen och jämförbarheten i kommunernas hållbarhetsredovisning. De kommuner som har en hållbarhetsredovisning tenderar att visa på ett positivt samband mellan hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete. Detta skulle kunna gynna alla inblandade aktörer i sammanhanget; kommuner, landsting/regioner, medborgare men även staten. Hur ser det ut med hållbarhetsredovisningen i kommunerna? Vilka utvecklingsområden finns? Ni kommer att få ta del av både praktiska exempel från kommuner men även hur de stora företagen hanterar frågan idag.

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson på Kef. Föreläsare är Helena Sjöholm tf kanslichef i Höörs kommun. Linda Andersson, ekonomichef i Höörs kommun. Båda har mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor. Fredrik Ljungdahl är konsult på PwC med mångårig erfarenhet av standarder för hållbarhetsrapportering. Åsa Larsson, Global Media and Sustainability Manager på Husqvarna Group.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till ekonomer och controllers som arbetar med hållbarhetsredovisning och hållbarhetsfrågor. Även chefer och politiker kan med fördel gå kursen.

Pris

Medlem: 4 200 kr
Icke-medlem: 4 700  kr

Boka före den 24 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

24 sep, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Hållbarhetsredovisning i kommuner och landsting

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png