Hållbarhetsseminarier PwC

Datum/Tid
Datum: 19 apr, 2018
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Göteborg


Att arbeta med hållbarhetsfrågor i
en kommun eller kommunalt bolag

Hållbarhetsfrågor diskuteras allt oftare i näringsliv och samhälle och det dyker dagligen upp hållbarhetsrelaterade nyheter i media, inte sällan med koppling till offentlig sektor. Hållbarhet anses omfatta den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan som en verksamhet ger upphov till, men vad innebär hållbarhet mer konkret för en kommun eller ett kommunalt bolag? Hur kan hållbarhetsarbetet styras, följas upp och kommuniceras på ett effektivt sätt? Genom denna utbildning får du en djupare inblick i dessa frågor och kunskap att ta hållbarhetsarbetet ett steg längre i din kommun. Seminarierna arrangeras av PwC.

Pris

4 250 kr

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.

Arrangör

PwC

Sista anmälningsdag

17 Nov, 2017

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Hållbarhetsseminarier PwC

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png