Hållbarhetsseminarier PwC

Kursform: PwC
Mer information om kursen: Hållbarhetsseminarier PwC 

Datum & Tid

Datum: 6 dec, 2017 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Stockholm

Att arbeta med hållbarhetsfrågor i
en kommun eller kommunalt bolag

Hållbarhetsfrågor diskuteras allt oftare i näringsliv och samhälle och det dyker dagligen upp hållbarhetsrelaterade nyheter i media, inte sällan med koppling till offentlig sektor. Hållbarhet anses omfatta den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan som en verksamhet ger upphov till, men vad innebär hållbarhet mer konkret för en kommun eller ett kommunalt bolag? Hur kan hållbarhetsarbetet styras, följas upp och kommuniceras på ett effektivt sätt? Genom denna utbildning får du en djupare inblick i dessa frågor och kunskap att ta hållbarhetsarbetet ett steg längre i din kommun. Seminarierna arrangeras av PwC.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
17 nov, 2017
Anmälan
Pris

4 250 kr

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram