Hälso- och sjukvårsekonomer

Form: KEF
Mer information: Hälso- och sjukvårsekonomer 

Datum & Tid

Datum: 7 okt, 2020 - 8 okt, 2020 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Behöver du mer kunskaper som ekonom inom hälso- och sjukvård? Denna unika två dagars kurs syftar till att ge deltagarna kunskaper om det som är specifikt för att arbeta med ekonomiska frågor inom hälso- och sjukvården. Fokus ligger på styrning-, uppföljning-, och utvecklingsfrågor. Hur ska hälso- och sjukvård kunna anta utmaningar med de ökade behoven, med ökad effektivitet?

Kursen ingår i vårt certifieringsprogram för kommunalekonomer under fortsättningsavsnittet ”Fördjupade kunskaper B-nivå”. För de av deltagarna som väljer att examinera kursen inom ramen för KEF:s certifieringsutbud, avslutas den med en inlämningsuppgift.

 

Kursinnehåll - Hälso- och sjukvårsekonomer (pdf)

 

 

Målgrupp

Målgruppen för kursen är ekonomer, controller eller annan verksamhetsledare som arbetar inom hälso- och sjukvården. Du kan vara nyanställd eller har behov att vidareutveckla dina kunskaper.

 

Föreläsare

Kursledare är Göran Andersson som är utbildningsledare inom KEF. Föreläsare är:

Anders Anell är professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och har under lång tid forskat om hälso- och sjukvårdens organisation och styrning. Han har även medverkat i flera utredningar på nationell och regional nivå och är sedan fler år ordförande i styrelsen för Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.

 

Kent Nilsson är ekonomie doktor, forskare och lärare vid Luleå tekniska universitet. Kent har i sin forskarroll bland annat studerat styrmodeller och olika driftsformers införande och effekter inom offentlig förvaltning. I sin roll som lärare på universitetet har Kent under de senaste tjugo åren undervisat ekonomer och ingenjörer i grundläggande och avancerad ekonomi- och verksamhetsstyrning.

 

Madeleine Holm – arbetar på Sveriges Kommuner och Regioner på Avdelningen för ekonomi och styrning. Madeleine arbetar analyser och prognoser för regionernas ekonomi och samordnar regionernas ekonomidirektörsnätverk på SKR. Madeleine har arbetat inom kommunal ekonomi i snart 20 år, varav hälften som ekonom och controller i Tyresö Kommun och hälften som ekonom på SKR.

 

Jan Sölch arbetar på SKR på Avdelningen för ekonomi och styrning. Jan är samordnare för KPP (Kostnad Per Patient) och EVS (Ekonomi- och verksamhetsstatistik), vilket avser uppföljning av verksamhet och kostnader för Hälso- och sjukvården i Regionerna. Jan har över 12 års erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvården, men har även arbetat många år i statlig förvaltning samt även inom den privata sektorn.

 

Ralph Dahlgren är utbildad läkare, trippelspecialist, arbetar med DRG på Socialstyrelsen sedan 2008. Medverkar i de Nationella nätverken för DRG.

 

Lars Kolmodin arbetar på SKR på Avdelningen för ekonomi och styrning.

Lars arbete utgår från lednings- och styrningsperspektivet. Fokus är kommunens och regionens val av organisations- och driftsformer, ett strategiskt val som ska möta kommunens eller regionens behov och övergripande mål. Lars har över 20 års erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård, innefattande ekonomi och verksamhetsuppföljning, konkurrensutsättning och upphandling av välfärdstjänster.

 

Myrna Palmgren är i grunden matematiker och doktor inom optimeringslära och arbetar för närvarande med planering och styrning inom Region Östergötland. Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsfrågor hos Östergötlands läns landsting, Region Skåne, och SOS Alarm. Myrna har konsulterfarenhet både nationellt och internationellt från en stor mängd olika verksamheter såsom t ex inom transport- och flygindustrin, SKL, Migrationsverket, Polisen, Ikea, de flesta landsting och ett stort antal kommunala verksamheter.

 

 

Innehåll

Kompetensområden som behandlas är följande:

  • Hälso- och sjukvård i Sverige i perspektiv
  • Utmaningar i sjukvården i Sverige
  • Var kommer pengarna ifrån och hur används de
  • Vad driver kostnaderna och effektivitet
  • Systemen ACG, DRG och KPP
  • Bemanningsekonomi

 

 

Information

Sista anmälningsdag
30 sep, 2020
Pris

Medlem: 8 800 kr
Icke-medlem: 9 800 kr

Boka senast 7 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram