Hantera osäkerheter i investeringsprocessen

Datum/Tid
Datum: 18 mar, 2020
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Saturnus Konferens


Om riskanalyser i större investeringsprojekt

 

Program – Hantera osäkerheter i investeringsprocessen (pdf) 

 

Problem med kostnadsavvikelser i projekt inträffar relativt ofta. Frågan är vad det beror på och vad vi kan göra åt det. Det kan vara allt från politiska (icke) beslut till en dåligt underbyggd projekterings- och investeringsprocess. Detta kan leda till oerhörda merkostnader och det finns exempel på kulturhus som blivit 10 gånger dyrare än vad som budgeterats, vilket självfallet måste undvikas.

För att möjliggöra en större träffsäkerhet i investeringsprocessen vill KEF erbjuda en kurs där en introduktion till Successivprincipen presenteras som du kan använda som komplement till traditionell kalkylering för att öka säkerheten i din kalkylering och budgetering. Successivprincipen är en metod för helhetsbedömning av projekt med avseende på tids- och kostnadsramar där både risker och möjligheter värderas inkluderat projektmiljöns omvärldsfaktorer. Metoden bygger på följande fyra principer;

  • Acceptera osäkerheten – Framtiden är osäker. Identifiera, värdera och eliminera osäkerheter
  • Statistisk beräkningsteknik – Statistiska beräkningsmetoder för sannolikhetslära används 
för alla beräkningar. Kostnadsposter bedöms med min-, max-, och troligtvärde
  • Top-down teknik – Alla kostnadsbedömningar görs uppifrån och ner. Osäkra poster bryts 
successivt ner till mera detaljerade bedömningar
  • Generella osäkerheter – (t ex konjunkturer, opinioner etc) analyseras skiljt från grundkalkylen

 

Föreläsare

Kursledare är Thomas Lillskogen, Projektkvalitet AB. Thomas har erfarenhet av genomförda projektbaserade på Successivprincipen i bland annat följande kommuner; Norrköping, Linköping, Botkyrka, Falköping samt Stockholms stad. Kursledare är även chefen för Tekniska kontoret i Norrköping, Leif Lindberg, som arbetar med att säkerställa att Norrköpings kommuns investeringar håller budgeten.

Pris

Medlem: 4 700 kr
Icke-medlem: 5 700 kr

Boka senast 17 januari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

17 feb, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Hantera osäkerheter i investeringsprocessen

Aktuella kurser

Senaste Nyheterna

Sök innehåll

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer