Hantera osäkerheter i investeringsprocessen

Datum & Tid

Datum: 13 mar, 2019 Tid: 09:30 - 16:30

Problem med kostnadsavvikelser i projekt inträffar relativt ofta. Frågan är vad det beror på och vad vi kan göra åt det. Det kan vara allt från politiska (icke) beslut till en dåligt underbyggd projekterings- och investeringsprocess. Detta kan leda till oerhörda merkostnader och det finns exempel på kulturhus som blivit 10 gånger dyrare än vad som budgeterats, vilket självfallet måste undvikas.

 

För att möjliggöra en större träffsäkerhet i investeringsprocessen vill Kef erbjuda en kurs där en introduktion till Successivprincipen presenteras som du kan använda som komplement till traditionell kalkylering för att öka säkerheten i din kalkylering och budgetering. Successivprincipen är en metod för helhetsbedömning av projekt med avseende på tids- och kostnadsramar där både risker och möjligheter värderas inkluderat projektmiljöns omvärldsfaktorer. Metoden bygger på följande fyra principer;

  • Acceptera osäkerheten - Framtiden är osäker. Identifiera, värdera och eliminera osäkerheter
  • Statistisk beräkningsteknik - Statistiska beräkningsmetoder för sannolikhetslära används 
för alla beräkningar. Kostnadsposter bedöms med min-, max-, och troligtvärde
  • Top-down teknik - Alla kostnadsbedömningar görs uppifrån och ner. Osäkra poster bryts 
successivt ner till mera detaljerade bedömningar
  • Generella osäkerheter - (t ex konjunkturer, opinioner etc) analyseras skiljt från grundkalkylen

 

Föreläsare

Kursledare är Thomas Lillskogen, Projektkvalitet AB. Thomas har erfarenhet av genomförda projektbaserade på Successivprincipen i bland annat följande kommuner; Norrköping, Linköping, Botkyrka, Falköping samt Stockholms stad. Kursledare är även chefen för Tekniska kontoret i Norrköping, Leif Lindberg, som arbetar med att säkerställa att Norrköpings kommuns investeringar håller budgeten.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med kalkylering, projektering- och investeringsprocessen på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå i kommuner och landsting. Du kan med fördel ta med dig din kollega (byggledare, projektledare, projekteringsledare, assistenter i projekterings- eller investeringsskedet eller din mellanchef) till utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
12 feb, 2019
Anmälan
Pris

Medlem: 4 100 kr
Icke-medlem: 4 800 kr

Boka senast 11 januari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram