Har du koll på dina investeringsprojekt?

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 19 feb, 2019 Tid: 09:30 - 16:00

– effektiv investeringsplanering

Hur säkerställer man ekonomistyrningen och hur bygger man in internkontrollen i kommunen/regionens projektstyrning?

Ca 10 procent av Sveriges BNP utgörs av kostnader hänförliga direkt eller indirekt till diverse investeringar i samhället. Mot bakgrund av de enorma beloppen som kan hänföras till bygginvesteringar bland annat är frågan hur vi egentligen bör hantera investeringsprojekten? Vilka möjligheter finns det att effektivisera och ha kontroll över bygg- och investeringsprocesserna?

Som kommunal ekonom är man ofta ytterst delaktig i kommunen/regionens beslut om igångsättning. Vad bör en ekonom kunna tillföra i viktiga beslutsskeden? PG Ohlsson kommer att visa hur man redan från början kan ha med sig intern kontrollen och hur den kan byggas in i projektstyrningen. Med en löpande risk och väsentlighetsanalys och en bra projektplan får man verktyg som hjälper kommunledningen att ge klartecken till projektledningen innan de får passera investeringsprojektets olika grindar (milstolpar).

 

Program - Har du koll på dina investeringsprojekt? (pdf)

 

Föreläsare

Kursledare är PG Ohlsson, Byggadministration Harald Olsson AB. PG Ohlsson har jobbat med ledning av byggprojekt sedan 1989. Vid sidan av sitt ordinarie jobb har han haft kommunala förtroendeuppdrag som ordförande i Lunds kommuns revision under perioden 1995 tom 2010. Sedan 2011 är han ledamot av servicenämnden, tillika vice ordförande sedan 2015, med ansvar för bl. a. kommunens fastigheter.

Roland Svensson från KEF kommer att ta upp investeringsprojekt utifrån ett intern kontrollperspektiv. Roland har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med styrning och kontroll av bland annat diverse projekt.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som ekonom som arbetar med investeringar på något sätt och/eller är delaktig i projektering- och investeringsprocessen på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå i kommuner och landsting/regioner. Du kan med fördel ta med dig din kollega (byggledare, projektledare, projekteringsledare, assistenter i projekterings- eller investeringsskedet eller din mellanchef) till utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
18 jan, 2019
Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka senast den 19 december och få 300 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.6

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram