Har du koll på dina investeringsprojekt?

Form: KEF
Mer information:  

Datum & Tid

Datum: 10 apr, 2018 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Saturnus Konferens

Effektiv investeringsplanering

Ca 10 % av Sveriges BNP utgörs av kostnader hänförliga direkt eller indirekt till diverse investeringar i samhället. Mot bakgrund av de enorma beloppen som kan hänföras till bygginvesteringar bland annat är frågan hur vi egentligen bör hantera investeringsprojekten? Vilka möjligheter finns det att effektivisera bygg- och investeringsprocesserna?

Enligt en av experterna (PG Ohlsson) är möjligheterna stora! Hur kan man tänka och vad ska man göra för att hantera dessa projekt på bästa möjliga och mest effektiva sätt? På vilket sätt bör risken för nedskrivningar hanteras i ett tidigt stadium? Vad innebär god intern kontroll i ett projektskede? Dessa med flera angränsande frågor tas upp denna seminariedag (se nedan för detaljprogram).

Föreläsare

Kursledare är PG Ohlsson, Byggadministration Harald Olsson AB. PG Ohlsson har jobbat med ledning av byggprojekt sedan 1989. Vid sidan av sitt ordinarie jobb har han haft kommunala förtroendeuppdrag som ordförande i Lunds kommuns revision under perioden 1995 tom 2010. Sedan 2011 är han ledamot av servicenämnden, tillika vice ordförande sedan 2015, med ansvar för bl. a. kommunens fastigheter. Roland Svensson från Kef kommer att ta upp investeringsprojekt utifrån ett intern kontrollperspektiv. Roland har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med styrning och kontroll av bland annat diverse projekt.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som ekonom som arbetar med investeringar på något sätt och/eller är delaktig i projektering- och investeringsprocessen på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå i kommuner och landsting/regioner. Du kan med fördel ta med dig din kollega (byggledare, projektledare, projekteringsledare, assistenter i projekterings- eller investeringsskedet eller din mellanchef) till utbildningen.

Information

Sista anmälningsdag
9 mar, 2018
Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka före den 9 februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram