Heltid som norm på riktigt - hur påverkar det ekonomin?

Datum & Tid

Datum: 10 jun, 2020 Tid: 13:00 - 14:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Ulricehamns kommun berättar om det arbete de har gjort för att införa heltid som norm i hela organisationen. Med fokus på de ekonomiska effekterna.

Ulricehamns kommun har erfarenhet av ett nytt sätt att arbeta med schema och bemanning. Kommunen tog ett helhetsgrepp om bemanningsfrågorna i samband med införande av heltid som norm.

 

Kursinnehåll: Heltid som norm på riktigt - hur påverkar det ekonomin? (pdf) 

 

  • Vilka har varit utmaningarna och vilka är framgångsfaktorerna?
  • Hur påverkar Coronautbrottet kommunens planering och arbetssätt?
  • Framförallt - hur har arbetet påverkat kommunens ekonomi?

 

Föreläsare

Föreläsare är Susanne Åhman och Caroline Ahlberg, Ulricehamns kommun.

  • Susanne har arbetat på ledningsnivå i flera kommuner, bland annat som socialchef. Susanne är planeringschef i Ulricehamns kommun och har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med att införa heltid som norm.

 

  • Caroline Ahlberg är bemanningscontroller i Ulricehamns kommun och arbetar även på övergripande nivå med Ulricehamns kommuns budget. Caroline har tidigare arbetat som ekonomstöd till olika verksamheter. Caroline har även varit tillförordnad ekonomichef i Ulricehamns kommun under del av 2020.

 

Kursledare

Kursledare är Niklas Anemo, Kommunalekonomernas förening. Niklas har 25 års erfarenhet från ledningsarbete på strategisk nivå i kommunal sektor, senast som ekonomichef i Ulricehamns kommun.

 

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till en bred målgrupp: chefer på olika nivåer, projektledare, ekonomer – till alla i kommunen som på något sätt är involverade i planering och uppföljning av personalintensiva verksamheter

Information

Sista anmälningsdag
3 jun, 2020
Pris

Medlem: 895 kr
Icke-medlem: 1 195 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram