Hur bygger du framtidens kommun?

Kursform: PwC
Mer information om kursen: Hur bygger du framtidens kommun? 

Datum & Tid

Datum: 25 jan, 2018 Tid: 08:00 - 10:00

Plats: Göteborg

Välkommen till vårt seminarium om hur du bygger framtidens kommun!

Kommuner runt om i Sverige står inför stora utmaningar. De måste behålla kvaliteten i välfärden samtidigt som behovet välfärdens tjänster ökar. Detta innebär att kommuner behöver säkerställa rätt yrkeskompetens utifrån ett långsiktigt perspektiv.

För att lyckas måste kommunerna arbeta strategiskt med sin personal- och kompetensförsörjning, men också våga gå från strategi till handling. Hur kan en kommun få kunskap om hur personal- och rekryteringsbehovet ser ut 10-15 år framåt i tiden? Och vad måste kommunerna tänka på då de digitaliserar sin verksamhet - till exempel genom att införa digitala medarbetare som utför administrativa uppgifter?

– "På sex månader skapade och programmerade Trelleborgs kommun en digital medarbetare som handlade försörjningsstöd och fattade beslut i 42 % av de inkomna ärendena."

Under seminariet får ni lyssna på Trelleborgs kommuns före detta arbetsmarknadschef Ola Johnsson som nu finns på PwC och som var med och införde den digitala medarbetaren Trelleborgs kommun.

Så här hjälper vi din kommun

Under frukostseminariet om ”Framtidens kommun” går vi igenom PwC:s modell för peronalframskrivning samt vilka fördelarna är med införandet av den Digitala medarbetaren i verksamheten.

Modellen för personalframskrivning ger en bra grund för den framtida kompetensförsörjningsplanen och det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.

Den Digitala medarbetaren visar på ett konkret exempel hur den kommunala välfärden kan utvecklas och hjälpa till att hantera personal- och kompetensförsörjningsutmaningarna.

Är du redo att bygga framtidens kommun? Delta då i vårt seminarium.

Program

08.00-08.30 Frukost och mingel
08.30-10.00 Seminarium om Framtidens Kommun

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat!

Välkommen!

Kursinformation

Sista anmälningsdag
Anmälan
Pris

Kostnadsfritt.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram