Hur mår era system, rutiner och redovisning?

Datum & Tid

Datum: 8 jun, 2021 Tid: 10:00 - 11:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF genomförs på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Hur mår era system, rutiner och redovisning?
– Kan man utläsa det genom ekonomisk analys?

Kursinnehåll – Hur mår era system, rutiner och redovisning? (pdf)

 

När vi på Refero får ett uppdrag kan det finnas olika anledningar till det. Några av dessa är:

  • Ett fel är upptäckt – vårt uppdrag blir att finna alla fel
  • Nyfikenhet – kommunen vill att vi gör en hälsocheck
  • Förändringar har gjorts – nu är det dags för besiktning
  • Återkommande analys – vi anlitas som en del av ett ständigt förbättringsarbete
  • Ny personal – vår analys utbildar och ger kompetenshöjning

Vi bjuder in till dialog och kommer att prata om nyttor, utmaningar och hur man kan samverka i och kring ekonomens roll.

Tre kommunuppdrag kommer belysas: Kommunerna Mönsterås, Mörbylånga och Hällefors. Varmt välkomna till detta föredrag!

 

Föreläsare

VD Lars Fyhr och analytiker Jenny Ripäng från Refero samt eventuella deltagare från de tre kommunuppdrag som seminariet kommer handla om är föreläsare.

De berättar om vad, hur och varför samt resultaten.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till föredraget.

Information

Sista anmälningsdag
25 maj, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 950 kr
Icke-medlem: 1 200 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram