Hur ser framtiden ut för Shared service center i kommuner och landsting?

Datum & Tid

Datum: 26 apr, 2017 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

I en alltmer komplex och utmanande verklighet börjar alltfler kommuner, landsting och regioner se över delar av sin administration, främst löne- och fakturahantering men även andra relevanta delar. En del har redan valt att upphandla dessa tjänster i syfte att effektivisera processer, stödfunktioner och administration. Andra funderar på hur AI (artificiell intelligens) kan användas för att effektivisera dessa tjänster. Frågan är vilken insats som krävs och om det i realiteten ska bli lönsamt? Vilka fallgropar finns det och vilka möjligheter leder det till?

Hur kan framtidens ekonomiadministration komma att se ut? Ska vi lägga ut allt med en gång eller ta det stegvis? Vilken strategi ska vi ha och vad har varit lyckosamt för andra organisationer? Vi kommer under denna spännande dag få lyssna på flera föreläsare med erfarenhet av implementering av shared service center i både kommun, kommunalförbund samt i statlig verksamhet. Därutöver kommer företrädare från Ipsoft att berätta om sin kognitiva dator ”Amelia” samt vad den kan uträtta.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med ekonomistyrning, administration av löner och/eller fakturor på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå i kommuner, landsting och regioner. Den är också till för dig som arbetar strategiskt med dessa frågor. Du kan med fördel ta med dig din kollega (din chef eller någon relevant mellanchef) och/eller någon politiker till utbildningen.

Föreläsare

Pär Hedin har över tjugo års erfarenhet som konsult inom organisationsutveckling, verksamhetsstyrning och processförbättringar. Pär har arbetat med organisationsfrågor och förändringsåtgärder i mer än 100 olika organisationer och har erfarenhet från etablering av Shared Service Center från drygt 25 olika organisationer, både inom privat och offentlig verksamhet. De senaste åren har Pär även byggt upp stor kompetens och erfarenhet inom området ”Digitala medarbetare” (automatisering av administrativa processer). Pär är ofta anlitad som föreläsare vid seminarium och konferenser både internationellt och i Sverige inom områden som t ex Shared Service Centers och RPA, Robotic Process Automation. Patrik Rosenberg, säljdirektör på IPsoft sen 6 år har genom hela sin karriär arbetat med att hjälpa företag att effektivisera och automatisera IT och affärsprocesser. Redan på sent 90 tal kom han i kontakt med AI för första gången i samband med att Computer Associates, Patrik var då teknisk director på CA, lanserade deras AI produkt för systemövervakning – Neugents. Patrik kommer närmast som ansvarig för Enterprise Content Management på EMC, och innan dess har han varit i ledande positioner på Opentext, HP Software, och BMC Software. Patrik ansvarar idag för IPsofts försäljning av deras kognitiva agent Amelia och arbetar aktivt med organisationer både I det private näringslivet och inom offentlig sektor för att hjälpa dem att dra nytta av digital arbetskraft. Annica Schölund Storm, stabschef på Statens servicecenter. Christer Edfeldt, chef för Stockholms stads shared-serviceorganisation (Serviceförvaltningen). Christer har varit med på hela resan från planering och uppbyggnad till ordinarie drift, först som administrativ chef och sedan två år tillbaka som högsta ansvarig (förvaltningschef). Sara Persson, Affärsområdeschef GSF Ekonomi, Regionservice Region Skåne.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
24 mar, 2017
Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 600 kr

Boka före den 24 februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram