I pandemins århundrade – Första året med Covid-19

Datum & Tid

Datum: 25 mar, 2021 Tid: 09:15 - 15:30

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Den 27 mars 2020 beslutade regeringen att införa förbud för folksamlingar med fler än 50 personer. Snart har det gått ett år sedan dess och inte mycket är sig likt. Vi befinner oss fortfarande i en pandemi som, förutom att den har orsakat personliga katastrofer, har haft enorm påverkan på vårt sätt att leva, på hur vi arbetar och på den ekonomiska utvecklingen.

Det genomgående temat i konferensen ”I pandemins århundrade - första året med Covid-19” är hur vi bedömer att coronaviruset kommer att påverka vårt samhälle framöver. Och hur det har påverkat och kommer att påverka välfärdssektorn.

 

Innehåll och föreläsare

 

Kursinnehåll: I pandemins århundrade – Första året med Covid-19 (pdf)

 

I pandemins århundrade

Nu vet vi alla vad en pandemi är, men vad är specifikt för coronapandemin jämfört med andra pandemier? Vad har vi lärt oss hittills om coronaviruset och Covid-19? Hur väl kommer framtagna coronavaccin att fungera? Hur kommer coronapandemin (och kanske andra pandemier) att påverka vårt samhälle framöver? Hur blir andra och tredje året med Covid-19?

 

Björn Olsen är professor och överläkare i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. 2010 gavs hans bok "Pandemi - myterna, fakta, hoten" ut.
2020, när intresset för pandemier plötsligt ökade kraftigt, gavs boken ut i ny upplaga.

 

Den svenska pandemi-modellen

Sverige valde en egen väg i pandemin som har fått både ris och ros i den svenska debatten och som även har fått stor uppmärksamhet utomlands. Under rubriken "den svenska pandemi-modellen" diskuteras effekterna av den svenska hanteringen av pandemin, bland annat när det gäller ekonomiska konsekvenser. Hur har den svenska ekonomin påverkats av de val som gjorts, och hur ser det ut i vår omvärld?

Jonas A Eriksson är analytiker, skribent och rådgivare. Han har tidigare varit kommunikationschef på Skagen Fonder, ekonom på Riksbanken och tjänsteman inom regeringskansliet.

 

 

Den ekonomiska utvecklingen med Corona

I början av 2020 såg kommuner och regioner ut att gå mot ett stort underskott, året slutade dock med ett av de starkaste resultaten någonsin. Hur gick resan till? Vad hände på vägen och vilka lärdomar kan vi dra inför nästa kris?

Annika Wallenskog är chefsekonom samt direktör på Sveriges Kommuner och Regioner.

 

 

Erfarenheter från Vallentuna kommun i spåren av Covid-19

Vallentuna kommun genomförde tidigt insatser för att motverka spridningen av coronaviruset. Hur har kommunens verksamheter och ekonomi påverkats av pandemin? Går det att ta tillvara erfarenheterna från krisens första år?

Annika Hellberg är ekonomichef i Vallentuna kommun och ordförande för Kommunalekonomernas förening.

 

 

Covid-19-krisen som drivkraft för förändring av hälso- och sjukvården

Samtidigt som pandemin har fått katastrofala följder för såväl individer, vårdsystem, företag och för samhället i stort, har den inneburit en enorm drivkraft för förändringar inom hälso- och sjukvården. Digitala lösningar med ett tydligt syfte, som visar sig fungera i praktiken, har ökat acceptansen hos både patienter och vårdens medarbetare. Ett nytt normalläge börjar ta form.

 

Henrik Schildt är branschexpert hälso- och sjukvård på PwC. Han har mer än 25 års erfarenhet av IT- och verksamhetsutveckling, varav 15 inom hälso- och sjukvård. Henrik har medverkat i arbetet med rapporten ”Covid-19-krisen som drivkraft för förändring av hälso- och sjukvården” som presenterades i september 2020.

 

 

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är ekonomichef eller ekonom/controller i en kommun eller region. Men även till dig som är verksam inom politisk ledning och förvaltningsledning.

 

Moderatorer

Moderatorer för konferensen är Roland Svensson och Niklas Anemo, Kommunalekonomernas förening.

 

Information

Sista anmälningsdag
18 mar, 2021
Anmälan
Pris

En kommun- eller regionlicens: 10 000 kr.*

Enskild plats: 2 500 kr. 

 

*En kommunlicens inkluderar tio mottagare av själva länken till konferensen, men innebär ett obegränsat antal deltagare. Ni kan alltså sitta flera deltagare tillsammans hos en mottagare.

Vid anmälan anges en kontaktperson för er organisation. I god tid före arrangemanget ber vi påKEF att kontaktpersonen skickar e-postadresser till upp till tio mottagare, som dåmottar länk till konferensen.

Önskar ni fler än tio mottagare behöver ni ytterligare en licens.

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram