Intern kontroll för ekonomer i kommuner och landsting, fördjupningskurs

Datum/Tid
Datum: 22 okt, 2019 - 23 okt, 2019
Tid: 09:30 - 16:00

Ort
Scandic Anglais


Kursen omfattar totalt tre kursdagar: 22–23 oktober samt 19 november

Program – Intern kontroll för ekonomer i kommuner och landsting, fördjupningskurs (pdf)

 

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Landstingsekonomerna är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. I denna kurs går vi in på hur man kan arbeta rent praktiskt med de viktigaste komponenterna i ett system för intern kontroll och styrning.

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Riskanalysen – hur gör man? Vi presenterar metoder, arbetssätt och praktiska exempel.
  • Kvalitetssäkring av rutiner. Vad kännetecknar en bra rutin? Hur kan man arbeta med kvalitetssäkring?
  • Effektiva kontrollåtgärder – hur ser verktygslådan ut, hur kan vi arbeta med utveckling och effektivisering av kontrollerna?
  • Kontrollmiljön – vad kännetecknar en god kontrollmiljö, hur kan man arbeta för att utveckla kontrollmiljön.
  • Övervakning och utvärdering – hur organiserar man bäst rutiner för övervakning och utvärdering av ett system för intern kontroll och styrning.

Kursavsnitten är varvade med övningar och erfarenhetsutbyten. Antalet deltagare i kursen är därför begränsat. Efter första kurstillfället förväntas deltagarna göra ett projektarbete som behandlas vid det efterkommande kurstillfället.


Kursen utgör del av certifieringen nivå två. På block två väljer deltagaren vilka åtta kurser vederbörande vill gå. Läs mer om certifieringen>>

 

Föreläsare

Kursledare är Ola Eriksson, Kommunalekonomernas förening och Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå, enhetsnivå eller på kliniknivå. Det är en fördel om du har grundläggande kunskaper motsvarande KEFs introduktionskurs för ekonomer i intern kontroll.

 

Pris

Medlem: 12 000 kr
Icke-medlem: 13 000 kr

Boka senast 22 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

20 sep, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Intern kontroll för ekonomer i kommuner och landsting, fördjupningskurs

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png