Intern kontroll för ekonomer i kommuner och regioner, fördjupningskurs

Datum & Tid

Datum: 16 nov, 2021 - 17 nov, 2021 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Saturnus konferens, Stockholm

 

KEF erbjuder 2021 ett helt nytt upplägg för vår årliga fördjupningskurs i intern kontroll med bland annat fyra olika föreläsare, varav en är hemlig.

Kursen omfattar totalt tre kursdagar: 16-17 november samt 14 december 2021.

 

Innehåll

Program - Intern kontroll för ekonomer i kommuner och regioner, fördjupningskurs (pdf)


Kursen utgör en del av det utbud (nivå 2) som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer om certifieringen>>

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Frågan är hur vi säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig med digitala verktyg? Hur arbetar vi med välfärdsbrott i våra kontrollsystem? Ekonomer och controllers är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen.

I denna kurs går vi in på hur man kan arbeta rent praktiskt med de viktigaste komponenterna i ett system för intern kontroll och styrning. Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

 

 

Du lär dig bl a följande:

Dag 1

  • Riskanalysen - hur gör man? Vi presenterar metoder, arbetssätt och praktiska exempel.
  • Kvalitetssäkring av rutiner. Vad kännetecknar en bra rutin? Hur kan man arbeta med kvalitetssäkring?
  • Effektiva kontrollåtgärder - hur ser verktygslådan ut, hur kan vi arbeta med utveckling och effektivisering av kontrollerna?
  • Kontrollmiljön - vad kännetecknar en god kontrollmiljö, hur kan man arbeta för att utveckla kontrollmiljön.
  • Utvärdering - hur organiserar man bäst rutiner för utvärdering av ett system för intern kontroll och styrning.


Dag 2

  • Riskexponering i den Kommunala verksamheten med fokus på oegentligheter (Diskussion)
  • Planering v. operationalisering av riskarbetet – Från styrdokument till arbetsrutin (Diskussion + Presentation)
  • Att designa kontrollaktiviteter (kontroller) och kontrolltester – Manuellt, automatiserat, både och. (Presentation + Diskussion)
  • Vikten av skalbarhet och anpassning efter resurs och förmåga (Diskussion) • Oegentligheter – hur ser arbetet ut om man applicerar det i Stratsys produkter (Visning + Diskussion) Hur kan vi upptäcka och förebygga fusk och oegentligheter? Södertälje kommun bedriver sedan flera år ett framgångsrikt systematiskt arbete med att upptäcka och förebygga fusk och oegentligheter, vilket påverkat såväl arbetsmiljö som kostnadsutveckling positivt. Här får vi ta del av Södertäljes erfarenheter och veta mer om hur kommunen har arbetat.

 

Dag 3

Genomgång av projektarbetena. Efter första kurstillfället förväntas deltagarna göra ett projektarbete som behandlas dag 3. Hemlig föreläsare kl. 13-14.

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, administratör, mellanchef, politiker eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om intern kontroll) till utbildningen.

 

Föreläsare

Kursledare och föreläsare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet.

Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 150 kommuner och regioner i ämnet. Därutöver har Roland varit ansvarig för COSO-akademin på PwC, haft föredrag i USA, Barcelona och andra ställen i ämnet och utbildat på universitet och högskolor.

Karl Sandström arbetar idag som ansvarig för Stratsys’ produkter inom ramen för Intern Styrning och Kontroll. Han har en bakgrund inom riskhantering och internkontroll som sträcker sig över drygt två decennier och en rad olika dimensioner från fysiskt säkerhetsarbete till fältbaserad forskning om riskhantering, översyn, och kontroll i högriskmiljöer. Innan Karl kom till Stratsys var han global Head of Risk Management i 4,5 år för hjälporganisationen Save the Children International, baserad i London men med världen som arbetsplats och enormt varierande kontrollutmaningar. Han har också bland annat arbetat som Risk Management Consultant för FN-organet UNDP i Afghanistan och med omvärldsanalys.

Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun och koncern.

 

Köp boken

Du kan beställa boken som är kurslitteratur till denna certifieringskurs, ”Hur vet vi vad som ska kontrolleras?” skriven av kursledaren Roland Svensson.

Pris: 275 kronor exkl (6%) moms.
Mejla din beställning till Roland Svensson roland.svensson@kef.se.

Information

Sista anmälningsdag
27 okt, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 12 900 kr
Icke-medlem: 13 900 kr

Boka senast 16 september och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram