Intern kontroll för ekonomer, introduktionskurs

Datum/Tid
Datum: 8 okt, 2019
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Lilla Bommen konferenscenter


Program – Intern kontroll för ekonomer, introduktionskurs (pdf)

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Utbildningen behandlar bl.a.
:

  • Utgångspunkter för intern kontroll och styrning
  • Ansvar för den interna kontrollen
  • COSO – ramverk för intern kontroll
  • Riskanalysen – en förutsättning för rätt prioriteringar
  • Kontrollmiljön
  • Effektiva kontrollåtgärder
  • Övervakning och utvärdering
  • Arbetsformer och angreppssätt för att utveckla kontroll och styrning

Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

Kursen utgör även en del av det basutbud som krävs för att bli certifierad kommunalekonom>

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening och Göran Persson-Lingman Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 110 kommuner och landsting/regioner i ämnet. Göran har omfattande konsultvana vad gäller processorienterad intern kontroll och är certifierad processutvecklare.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, administratör, mellanchef, politiker eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om intern kontroll) till utbildningen.

 

Pris

Medlem: 4 600 kr
Icke-medlem: 5 600 kr

Boka senast 8 augusti och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

 

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

6 sep, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Intern kontroll, introduktionskurs

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer