Intern kontroll för ekonomer och lönehandläggare

Datum/Tid
Datum: 14 mar, 2019
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
City Conference Centre Norra Latin


En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker hantering av löner. Lönerna står för en betydande del av kommunernas och landstingens kostnader vilket är en av anledningarna att säkerställa att löneprocesserna är effektiva och ändamålsenliga. Ekonomerna är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen i lönehanteringens olika processer. I kursen kopplar vi ihop processorientering med riskanalyser och kontrollåtgärder. Under dagen kommer du att få lära dig hur man arbetar med processutveckling (processorientering) som medel för att stärka den interna kontrollen. Vi diskuterar de krav och mål som finns för lönehanteringen samt hur krav och mål kan mätas. Stor vikt kommer att läggas på övningar kring hur risker kan analyseras och hur lönehanteringen kan följas upp. Exempel på hur processbeskrivningar kan upprättas kommer att ges.

 

Program

Program – Intern kontroll för ekonomer och lönehandläggare (pdf)

Utbildningen behandlar bl.a.

 • Utgångspunkter för intern kontroll och styrning
 • Begrepp inom intern kontroll och processorientering
 • Vad är viktigt för att ha en god intern kontroll
 • Krav och mål avseende lönehanteringens processer
  – Hur kan kraven mätas och följas upp
 • Utveckla och förbättra processerna
 • Övningar kring att analysera problem och risker
  – Hur de kan åtgärdas och/eller reduceras.
 • Arkivlagen och redovisningslagens krav på räkenskapsinformation och andra underlag

KEF kommer även att genomföra en fördjupningskurs i intern kontroll under hösten. Fördjupningskursen i Intern kontroll för ekonomer kommer att genomföras i Stockholm under hösten 2019.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening och Göran Persson-Lingman Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 100 kommuner och landsting/regioner i ämnet. Göran har omfattande konsultvana vad gäller processorienterad intern kontroll och är certifierad processutvecklare. Göran har genomfört många revisioner som syftat till att bedöma om den interna kontrollen inom lönehanteringen är god samt hur väl PA-systemet är implementerat inom verksamheterna.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av löneprocesserna.

Du kan med fördel ta med dig din kollega (lönechef, systemförvaltare, löneadministratör, lönehandläggare, administratör, mellanchef, politiker eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om löneprocesser) till utbildningen.

Pris

Medlem: 4 100 kr
Icke-medlem: 4 800 kr

Boka för den 11 januari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

13 feb, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Intern kontroll för ekonomer och lönehandläggare

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer