Intern kontroll för ekonomiassistenter, introduktionskurs

Datum & Tid

Datum: 11 mar, 2020 Tid: 09:30 - 16:00

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomiassistenter är ofta viktiga aktörer för upprätthållande av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

 

Program – Intern kontroll för ekonomiassistenter, introduktionskurs (pdf)

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Utgångspunkter för intern kontroll och styrning
  • Ansvar för den interna kontrollen
  • COSO - ramverk för intern kontroll
  • Riskanalysen - en förutsättning för rätt prioriteringar
  • Kontrollmiljön
  • Effektiva kontrollåtgärder
  • Övervakning och utvärdering
  • Arbetsformer och angreppssätt för att utveckla kontroll och styrning

Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

Som fortsättning på denna introduktionskurs kommer vi också att erbjuda en tredagars fördjupningskurs "Intern kontroll i praktiken" under hösten 2020.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson och Göran Persson-Lingman, från Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 130 kommuner och landsting/regioner i ämnet. Göran har omfattande konsultvana vad gäller processorienterad intern kontroll och är certifierad processutvecklare.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (ekonom, skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, administratör, mellanchef eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om intern kontroll) till utbildningen.

 

Bokerbjudande

Vi erbjuder möjlighet att köpa boken ”Hur vet vi vad som ska kontrolleras?” skriven av kursledaren Roland Svensson. Pris 275 kronor exkl. moms (6%).
Vill du köpa boken anger du detta i anmälningsformuläret i samband med att du bokar kursen.

Läs gärna mer om boken: Hur vet vi vad som ska kontrolleras »

 

Information

Sista anmälningsdag
10 feb, 2020
Anmälan
Pris

Medlem: 4 700 kr
Icke-medlem: 5 700 kr

Boka för den 10 januari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram