Intern kontroll för nämndsledamöter

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 27 okt, 2021 Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

En god intern kontroll är en av förutsättningarna för att bedriva en effektiv och säker verksamhet. Styrelsen och nämnderna är högst ansvariga för den interna kontrollen.  Styrelse, nämnderna tillsammans med förvaltningsledningen och ekonomerna är viktiga aktörer för att säkerställa en god intern kontroll. Den här halvdagskursen ger en grund i vad begreppet intern kontroll innebär.

Vi diskuterar tillsammans vad som kan vara viktiga uppföljningsområden och risker som kan behöva hanteras bättre. Ekonomer och/eller förvaltningsledning får gärna delta i kursen.

 

Innehåll

Kursinnehåll – Intern kontroll för nämndsledamöter (pdf) 

I utbildningen ingår bland annat följande:

 • Utgångspunkter för en god intern kontroll
   – Kunder och andra intressenters behov och krav
 • Kommunlagens krav och olika ”ansvarslinjer/försvarslinjer
 • Vad är viktigt för en god intern kontroll (intern styrning och kontroll) enligt ramverket ”COSO”
  Styr och kontrollmiljö
  – Identifiera, analysera, kommunicera och hantera risker
  – Uppföljning
 • Andra ramverk som stödjer den interna kontrollen, t.ex. ISO 27001 (informationssäkerhet)
 • Lära av varandra, gruppvisa diskussioner avseende risker och uppföljningsområden.

Föreläsare

Kursledare är Göran Persson-Lingman Kommunalekonomernas förening.

Information

Sista anmälningsdag
18 okt, 2021
Anmälan
Pris

Pris: 1 900 kr

Boka senast 1 oktober och få 300 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram