Kunskapstest: Intern kontroll 8 december 2020 kl 15.00

Kursform: KEF

Datum & Tid

Datum: 8 dec, 2020 Tid: 15:00 - 16:00

 

Kunskapstest: Intern kontroll (pdf)

Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kurs som ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.

Kunskapstest på basnivån är öppen för medlemmar och icke medlemmar. Genom att erlägga avgift så är alla behöriga att göra kunskapstest. Basnivån kräver inte deltagande på kurser, förutom Etik för ekonomer. När alla nio delmoment är avklarade så erhålls diplom basnivån för kommunalekonom. Mer information om detta finns på kef.se under certifiering.

Kunskapstest på basnivån består av multipel choicefrågor där ett eller flera svar kan vara rätt.  I undantagsfall kan det finnas frågor som kräver fritextsvar. För att få godkänt så krävs 80 procent av maxpoäng. Kunskapstest görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör kunskapstest har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter tentamenstillfället kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar efter kunskapstestet.

 

Kurslitteratur

För denna tentamen finns det kurslitteratur:

  • Titel: Hur vet vi vad som ska kontrolleras? Författare: Roland Svensson, ISBN: 978-91-7678-814-1, Anm: Läs kap 1-3

Kursinformation

Sista anmälningsdag
16 nov, 2020
Pris
  Paket bas Enskild/omtest
Medlem 3000:- 500:-
Icke medlem 6000:- 1000:-

 Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram