Intern kontroll i praktiken – case från Malmö stad

Datum & Tid

Datum: 11 maj, 2020 Tid: 13:00 - 14:30

Plats: Distansutbildning


Corona-krisen leder till att vi alla utmanas att bli bättre på det vi gör och som ett led i detta är det viktigt att ha en bra intern kontroll. Lyssna på hur Malmö stad har gjort med dessa frågor, en av de kommuner som lyckats omvandla teori till praktik. Vi kommer att få ta del av hur Malmö har arbetat med metodstöd, utmaningar, framgångsfaktorer och erfarenheter så här långt utifrån deras ständigt pågående utvecklingsarbete.

 

Program – Intern kontroll i praktiken – case från Malmö stad (pdf)

 

Föreläsare

Henrik Heyman arbetar på stadskontoret i Malmö stad med bland annat samordning av internkontrollarbetet. Han har gedigen erfaren­het av styrning och uppföljning inom staden.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar som ekonom, controller eller ekonomichef på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.

 

 

 

Information

Sista anmälningsdag
8 maj, 2020
Pris

Medlem: 895 kr
Icke-medlem: 1195 kr

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram