Intern kontroll i redovisningsprocesserna

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 24 mar, 2020 - 25 mar, 2020 Tid: 09:30 - 15:30

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här kursen behandlar hur vi kopplar ihop processtyrning med riskvärdering och kontrollåtgärder. Exempel och övningar kommer att handla om redovisningsprocesserna men arbetsmetodiken kan naturligtvis överföras på andra processer.

 

Under kursen kommer du att få lära dig hur man arbetar med processutveckling (processorientering) som medel för att stärka den interna kontrollen och öka effektiviteten.

Program

Utbildningen behandlar bl.a.

 •  Utgångspunkter för styrning och intern kontroll
 • Processer – en introduktion
 • Processer som medel för att stärka den interna kontrollen
  - Vad ska vi mäta och hur?
  - Att arbeta med ständiga förbättringar
  - Riskvärdering i processerna
  - Att hantera risker
 • Dokumentation – vad behövs för att stödja internkontrollarbetet
 • Uppföljning och utvärdering

Teoriavsnitten varvas med övningar och diskussioner.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i först hand till dig som ansvarar för eller medverkar i utformningen av någon av de ekonomiadministrativa processerna och/eller utformning av den interna kontrollen.

 

Förkunskaper

Det är en fördel om du har kunskaper motsvarande kursinnehållet i vår introduktionskurs i intern kontroll.

 

Föreläsare

Föreläsare är Ola Eriksson och Göran Persson-Lingman Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter och utbildare i ämnet.

Information

Sista anmälningsdag
24 feb, 2020
Anmälan
Pris

Medlem: 6 400 kr
Icke-medlem: 7 900 kr

Boka senast 3 februari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram