Intern kontroll i redovisningsprocesserna

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Intern kontroll i redovisningsprocesserna 

Datum & Tid

Datum: 11 apr, 2018 - 12 apr, 2018 Tid: 09:30 - 15:30

Plats: Saturnus Konferens

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här kursen behandlar hur vi kopplar ihop processtyrning med riskvärdering och kontrollåtgärder. Exempel och övningar kommer att handla om redovisningsprocesserna men arbetsmetodiken kan naturligtvis överföras på andra processer.

Under kursen kommer du att få lära dig hur man arbetar med processutveckling (processorientering) som medel för att stärka den interna kontrollen och öka effektiviteten.

Program

Utbildningen behandlar bl.a.

 • Utgångspunkter för styrning och intern kontroll
 • Processer – en introduktion
 • Processer som medel för att stärka den interna kontrollen
  • Vad ska vi mäta och hur?
  • Att arbeta med ständiga förbättringar
  • Riskvärdering i processerna
  • Att hantera risker
 • Dokumentation – vad behövs för att stödja internkontrollarbetet
 • Uppföljning och utvärdering

Teoriavsnitten varvas med övningar och diskussioner.

Målgrupp

Kursen riktar sig i först hand till dig som ansvarar för eller medverkar i utformningen av någon av de ekonomiadministrativa processerna och/eller utformning av den interna kontrollen.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har kunskaper motsvarande kursinnehållet i vår introduktionskurs i intern kontroll.

Föreläsare

Föreläsare är Ola Eriksson och Göran Persson-Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter och utbildare i ämnet.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
9 mar, 2018
Pris

Medlem: 5 750 kr
Icke-medlem: 6 750 kr

Boka före den 9 februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram