Intern kontroll, introduktionskurs

Datum/Tid
Datum: 1 okt, 2020
Tid: 09:30 - 16:45

Ort
Distansutbildning


Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

 

Program – Intern kontroll, introduktionskurs (pdf) 

 

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Utgångspunkter för intern kontroll och styrning
  • Ansvar för den interna kontrollen
  • COSO – ramverk för intern kontroll
  • Riskanalysen – en förutsättning för rätt prioriteringar
  • Kontrollmiljön
  • Effektiva kontrollåtgärder
  • Övervakning och utvärdering
  • Arbetsformer och angreppssätt för att utveckla kontroll och styrning

Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

Som fortsättning på denna introduktionskurs kommer vi också att erbjuda en tredagars fördjupningskurs Intern kontroll i praktiken under hösten 2020.

 

Kunskapstest i samband med kurstillfället

Den här kursen utgör en del av det basutbud som ingår i KEF:s program för att bli certifierad kommunalekonom. Vi erbjuder nu möjligheten att genomföra det kunskapstest som krävs för att kunna bli certifierad kommunalekonom, direkt i anslutning till detta kurstillfälle. För att kunna göra kunskapstestet i samband med kurstillfället behöver du ha anmält att du vill göra kunskapstestet i samband med din kursanmälan.

Boka Kunskapstest

Anmälan med fakturering

Anmälan förbetalt paket

 

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening och Göran Persson-Lingman Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 130 kommuner och landsting/regioner i ämnet. Göran har omfattande konsultvana vad gäller processorienterad intern kontroll och är certifierad processutvecklare.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, administratör, mellanchef, politiker eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om intern kontroll) till utbildningen.

 

Bokerbjudande

Vi erbjuder möjlighet att köpa boken ”Hur vet vi vad som ska kontrolleras?” skriven av kursledaren Roland Svensson. Pris 275 kronor exkl. moms (6%).
Vill du köpa boken anger du detta i anmälningsformuläret i samband med att du bokar kursen.

Läs gärna mer om boken: Hur vet vi vad som ska kontrolleras »

Pris

Kursavgift

Medlem: 4 200 kr
Icke-medlem: 5 200 kr

Boka senast 31 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

 

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

24 sep, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Intern kontroll, introduktionskurs

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Tekniskt underhåll den 27 oktober kl. 18–20

Tisdagen den 27 oktober kl. 18–20 genomför vi ett planerat, tekniskt underhåll. Under denna period går det inte att boka kurser eller att nå oss via mejl.