Intern kontroll med Stratsys

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 29 mar, 2018
Tid: 10:00 - 10:45


Hur säkerställer vi att hela organisationen arbetar systematiskt med internkontroll? Hur arbetar man enklast med riskbedömningar och kontrollmoment? Se vårt webinar där vi visar exempel på hur våra kunder arbetar. Webinaret sker online, är kostnadsfritt och du deltar via din egen dator.

Planera – Plan it
– Skapa en struktur för årets arbete på alla nivåer i organisationen
– Genomför riskanalyser
– Planera kontrollmoment
– Prioritera och delegera

Genomför – Do it
– Personlig startsida med ansvar
– Status över nuläget
– Löpande avrapportering
– Påminnelser via startsida och mail

Följ upp och analysera – Review it
– Följ historik och kommentarer från underliggande enheter
– Följ upp egenkontroller och åtgärder
– Ta ut färdiga uppföljningsrapporter

Pris

Kostnadsfritt

Arrangör

Stratsys

Sista anmälningsdag

29 mar, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Webbinarier Stratsys

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png