Intern kontroll - workshop

Form: KEF
Mer information: Intern kontroll - workshop 

Datum & Tid

Datum: 8 dec, 2021 Tid: 09:30 - 12:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

För er som har kommit en bit på vägen men vill utvecklas vidare!

Har ni den kontroll över verksamheten som kan förväntas av er? Vad krävs för att säkerställa en riktigt god intern kontroll?

 

Kursinnehåll

Innehåll – Intern kontroll - workshop (pdf)

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. För er som har arbetat med intern kontroll ett tag och känner att ni kan grunderna och teorin men vill ta det ett steg till. Då är detta en workshop för dig!

Deltagarna ska senast en vecka innan denna workshop ha formulerat minst tre frågor vardera som vi kommer att ta upp och diskutera i gruppen. Utöver det kommer ni att få två frågeställningar att besvara innan vi kör igång. Dessa kommer med bekräftelsen.

Följande kommer förmiddagen att innehålla:

  • Utgångspunkter för intern kontroll och styrning
  • Diskussion om de två frågeställningar som deltagarna ska ha besvarat innan start av workshopen
  • Diskussion om de frågor (minst tre vardera) som skickats in en vecka
  • innan start av workshopen
  • Sammanfattning av diskussionerna
  • Hur kan vi gå vidare?

Som komplement till denna workshop kommer vi också att erbjuda en tredagars fördjupningskurs Intern kontroll i praktiken 16-17 november samt den 14 december 2021.

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, administratör, mellanchef, politiker eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om intern kontroll) till utbildningen.

 

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som praktiker, konsult, utbildare och författare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 150 kommuner och regioner i ämnet.

Information

Sista anmälningsdag
25 nov, 2021
Anmälan
Pris

Medlem: 2 400 kr
Icke-medlem: 2 900 kr

Boka senast 8 oktober och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram