Intern redovisning och kalkylering, grundkurs

Datum & Tid

Datum: 12 okt, 2021 Tid: 08:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

 

Självkostnad är viktigt att kunna räkna rätt på. Det påverkar ersättningar inom de mjuka sektorerna, men även inom de tekniska verksamheterna. Den interna redovisningen spelar stor roll i kommunerna.

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha mer kunskap i intern redovisning och kalkylering eller som ny ekonom i kommunen. Kursen är anpassad efter basnivån i certifieringen. Kunskaperna som kursen ger går sedan att verifiera via särskilda kunskapstest.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll – Intern redovisning och kalkylering, grundkurs (pdf)

Kursen ger en översikt över de två områdena intern redovisning och kalkylering och är anpassas efter målen för de aktuella kunskapsområdena. Förmiddagen ägnas huvudsakligen åt intern redovisning. Vi börjar med kalkylering innan lunch och sedan resten av dagen.

 

Kursen ingår i ”Av KEF certifierad kommunalekonom”. För att få tillgodoräkna sig kursen i certifieringsprogrammet på A-nivå ”Basnivån” så examineras kursen genom två kunskapstest. Ett för Intern redovisning och ett för Kalkylering.

Genom att ha deltagit på utbildningen så är nästa kunskapstest som erbjuds för denna kurs gratis. Anmälan måste dock göras på KEF:s hemsida. Välj alternativ att du deltagit på kursen, vid anmälan till kunskapstest.

 

Du lär dig följande:

  • Kommunal basplan och exempel på kodplan
  • Internredovisning och statistikkrav
  • Interna fördelningar och påslag
  • Vad är kund-, leverantör- och anläggningsreskontra
  • Självkostnadskalkylering
  • Nuvärdeskalkylering och återbetalning
  • Gränsdragningen mellan investeringar och drift.


För vem passar kursen?

Målgruppen är ekonomer som vill veta mer om intern redovisning och kalkyleringens grunder. Du kan vara nyanställd inom den kommunala verksamheten eller behöva fylla på dina kunskaper inom områdena.

 

Föreläsare

Göran Andersson är utbildningsledare inom KEF. Han har mer än 25 års erfarenhet av kommunala verksamhet. Göran har långa erfarenhet som ledare på inom olika nivåer i en kommun såsom ekonomichef samt förvaltningschef inom samhällsbyggnad och är utbildad.

 

Information

Pris

Medlem: 4 300 kr
Icke-medlem: 5 300 kr

Boka senast 12 augusti och få 1 000 kr i rabatt!

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram