Introduktionskurs i Intern kontroll för ekonomer

Kursform: KEF
Mer information om kursen:  

Datum & Tid

Datum: 7 feb, 2017 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Scandic Sjöfartshotellet

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, administratör, mellanchef eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om intern kontroll) till utbildningen.

Föreläsare

Kursledare är Ola Eriksson, Kommunalekonomernas förening och Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet. Ola har bland annat skrivit ett flertal böcker inom redovisning och intern kontroll. Roland har varit med och skrivit 4 böcker i ämnet intern kontroll.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
6 jan, 2017
Pris

Medlem: 3 700 kr
Icke-medlem: 4 400 kr
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram