Introduktionskurs i Intern kontroll för ekonomer

Kursform: KEF
Mer information om kursen: Intern kontroll, introduktionskurs 

Datum & Tid

Datum: 5 okt, 2017 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Hotel Eggers

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Utgångspunkter för intern kontroll och styrning.
  • Ansvar för den interna kontrollen.
  • COSO - ramverk för intern kontroll.
  • Riskanalysen - en förutsättning för rätt prioriteringar.
  • Kontrollmiljön.
  • Effektiva kontrollåtgärder.
  • Övervakning och utvärdering.
  • Arbetsformer och angreppssätt för att utveckla kontroll och styrning.

Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

Som fortsättning på denna introduktionskurs kommer vi också att erbjuda en tredagars fördjupningskurs Intern kontroll i praktiken. Fördjupningskursen i Intern kontroll för ekonomer kommer att genomföras i Stockholm den 26-27 oktober samt den 13 november. Därutöver kommer vi att genomföra ett särskilt erfarenhetsseminarium avseende intern kontroll den 27-28 september i Stockholm.

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson och Göran Persson-Lingman, Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 100 kommuner och landsting/regioner i ämnet. Göran har omfattande konsultvana vad gäller processorienterad intern kontroll och är certifierad processutvecklare.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, administratör, mellanchef eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om intern kontroll) till utbildningen.

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer här. 

Kursinformation

Sista anmälningsdag
4 sep, 2017
Pris

Medlem: 3 900  kr
Icke-medlem: 4 400 kr

Boka före den 4 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram