Introduktionskurs i Intern kontroll för ekonomiassistenter

Kursform: KEF

Datum & Tid

Datum: 22 maj, 2018 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Scandic Sjöfartshotellet

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomiassistenter är ofta viktiga aktörer för upprätthållande av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Utgångspunkter för intern kontroll och styrning
  • Ansvar för den interna kontrollen
  • COSO - ramverk för intern kontroll
  • Riskanalysen - en förutsättning för rätt prioriteringar
  • Kontrollmiljön
  • Effektiva kontrollåtgärder
  • Övervakning och utvärdering
  • Arbetsformer och angreppssätt för att utveckla kontroll och styrning

Teoriavsnitten varvas med en mängd exempel som är relevanta för kommunal verksamhet.

Som fortsättning på denna introduktionskurs kommer vi också att erbjuda en tredagars fördjupningskurs Intern kontroll i praktiken under hösten 2018.

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson och Göran Persson-Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet. Roland har bland annat skrivit ett flertal böcker i ämnet intern kontroll samt utbildat mer än 100 kommuner och landsting/regioner i ämnet. Göran har omfattande konsultvana vad gäller processorienterad intern kontroll och är certifierad processutvecklare.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Du kan med fördel ta med dig din kollega (ekonom, skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, administratör, mellanchef eller annan person som arbetar med eller vill lära sig mer om intern kontroll) till utbildningen.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
20 apr, 2018
Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 400 kr

Boka före den 22 mars och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram