Investeringsredovisning

Form: KEF
Mer information: Investeringsredovisning 

Datum & Tid

Datum: 15 mar, 2022 - 16 mar, 2022 Tid: 08:30 - 16:30

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning


Kursen omfattar tre kursdagar: 15-16 mars och 23 maj 2022

Investeringsredovisningen i sig är inte så svårt, det är bara en massa saker att hålla ordning på när du väl lärt dig! Det mesta utgår från grunderna i redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Dessutom tillkommer olika sorters investeringsbidrag som kommunen får eller lämnar. Det handlar om traditionell investeringsredovisning, men också om exploateringsredovisning, Utifrån detta ska investeringarna redovisas och presenteras i årsredovisningen.

 

Kursinnehåll

Innehåll – Investeringsredovisning (pdf) 

Kursen innehåller en fördjupning och diskussioner om de olika redovisningsreglerna. Utifrån teoripass så kommer du att kunna diskutera vissa av era egna frågor i grupp. Kursen har två föreläsare i olika delar, där en fokuserar på investeringsredovisning och den andra fokuserar på rapporter. Kursen är den del i ”Av KEF certifierad kommunalekonom” på fördjupningsnivå och ger två dagar att tillgodoräkna sig. Examinationen sker genom inlämningsuppgift.

 

Du lär dig följande:

  • Generella begrepp inom investeringsverksamheten.
  • När är det en investering en anläggningstillgång och när är det en direkt kostnad.
  • När och hur görs nedskrivningar och utrangeringar.
  • Skillnaden i bedömning av vad som är materiell och immateriell tillgång
  • Spelar finansieringen av en materiell anläggningstillgång någon roll?
  • Några viktiga delar att tänka på i årsredovisningen rörande investeringsredovisningen.
  • När blir inbetalningar intäkter i samband med exploatering.

 

För vem passar kursen?

Målgruppen är du som är controller eller ekonom som berörs av investeringar i kommunen. Du kan även syssla med investeringsredovisning eller budgetering centralt i din kommun.

 

Föreläsare

Göran Andersson har mer än 25 års erfarenhet av kommunal verksamhet. Göran har varit aktiv inom bland annat samhälle och central verksamhet. Med erfarenhet från dessa områden både som ekonom, controller, ledare och förvaltningschef har Göran lång erfarenhet att delge deltagarna. Han verkar numera på KEF och är utbildad coach.

Hans Petersson är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på KEF och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.

Information

Sista anmälningsdag
1 mar, 2022
Pris

Medlem: 9 500 kr
Icke-medlem: 10 500 kr

Boka senast 15 januari och få 1000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram